Anbefalingerne

Det rådgivende udvalg kom med en række anbefalinger i 2019 som du kan læse om rapporten med anbefalinger til at forbedre fremkommelighed og trafiksikkerhed.

Udvalgets formål

Formålet var at kvalificere den politiske drøftelse af fremkommelighed og trafiksikkerhed.
Udvalgets anbefalinger skal sammen med anbefalingerne fra udvalget for trafik-støj indgå i udarbejdelsen af en samlet trafikplan for Furesø Kommune.

Sammensætning af udvalget

Udvalget bestod af fem byrådspolitikere:

 • Formand Ole F. Holleufer (I)
 • Preben Sandberg Petterson (A)
 • Tine Hessner (B)
 • Lars Carpens (V)
 • Lene Munch-Petersen (A)

Derudover af følgende repræsentanter:

 • Mie Allersted (Cyklistforbundet)
 • Sine Holm (Furesø Handicapråd)
 • Leise Marud (Skolebestyrelser Farum og Værløse)
 • Peter Raasø (Skolebestyrelser Farum og Værløse)
 • Jan Saabye Stabell (grundejerforening ved en trafikvej/boligvej lokalt organiserede grupper som arbejder med trafik eller bestyrelsesmedlemmer fra almene boligselskaber)
 • Peter Bäcker Hansen (grundejerforening ved en trafikvej/boligvej lokalt organiserede grupper som arbejder med trafik eller bestyrelsesmedlemmer fra almene boligselskaber)
 • Solveig Bisgaard (Furesø Industri)
 • Henning Kornbo (Furesø Erhvervsforening)
 • Søren Rasmussen (Furesø By og Land)
 • Christel Hansen (Miljørådet)

Udvalgets rolle

Udvalget var rådgivende overfor Udvalget for Natur, Miljø, og Grøn omstilling. Ved hjælp af konkrete anbefalinger skulle udvalgets medlemmer klæde politikerne bedre på til at træffe beslutninger inden for emnet i fagudvalg og byråd.

Rådgivende Udvalg Trafiksikkerhed Og Fremkommelighed
Det rådgivende udvalg om trafiksikkerhed og fremkommelighed
Ballerupvej, trafik

Kontakt

Vej, Trafik og Grøn Omstilling

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355

Telefontider

Mandag til onsdag samt fredag kl. 11-14

Torsdag kl. 14-17