Udvalgets formål

Formålet er at kvalificere den politiske drøftelse af fremkommelighed og trafiksikkerhed.
Udvalgets anbefalinger skal sammen med anbefalingerne fra udvalget for trafik-støj indgå i udarbejdelsen af en samlet trafikplan for Furesø Kommune.

Du har også mulighed for at give dit input og ideer til udvalgets arbejde. Det gør du ved at klikke ind her.

Sammensætning af udvalget

Udvalget består af fem byrådspolitikere:

 • Formand Ole F. Holleufer (I)
 • Preben Sandberg Petterson (A)
 • Tine Hessner (B)
 • Lars Carpens (V)
 • Lene Munch-Petersen (A)

Derudover består udvalget af følgende repræsentanter:

 • Mie Allersted (Cyklistforbundet)
 • Sine Holm (Furesø Handicapråd)
 • Leise Marud (Skolebestyrelser Farum og Værløse)
 • Peter Raasø (Skolebestyrelser Farum og Værløse)
 • Jan Saabye Stabell (grundejerforening ved en trafikvej/boligvej lokalt organiserede grupper som arbejder med trafik eller bestyrelsesmedlemmer fra almene boligselskaber)
 • Peter Bäcker Hansen (grundejerforening ved en trafikvej/boligvej lokalt organiserede grupper som arbejder med trafik eller bestyrelsesmedlemmer fra almene boligselskaber)
 • Solveig Bisgaard (Furesø Industri)
 • Henning Kornbo (Furesø Erhvervsforening)
 • Søren Rasmussen (Furesø By og Land)
 • Christel Hansen (Miljørådet)

Udvalgets møder - følg arbejdet

Der er planlagt følgende møder:

 • 20. juni: Teori og eksisterende forhold på vejene i Furesø Kommune
 • 21. august: Trafiksikkerhed og tryghed for børn og unge samt kampagnearbejde  
 • 17. september: Trafiksikkerhed og fremkommelighed for trafikant og erhvervsliv
 • 2. oktober: Forberedelse til borgerworkshop
 • 22. oktober: Borgermøde om trafiksikkerhed og fremkommelighed
  (alle velkomne fra kl. 18.00-20.00 på Furesø Rådhus) Se programmet her.
 • 14. november: Kvalificering af anbefalinger

Udvalgets rolle

Udvalget er rådgivende overfor Udvalget for Natur, Miljø, og Grøn omstilling. Ved hjælp af konkrete anbefalinger skal udvalgets medlemmer klæde politikerne bedre på til at træffe beslutninger inden for emnet i fagudvalg og byråd.

Rådgivende Udvalg Trafiksikkerhed Og Fremkommelighed
Det rådgivende udvalg om trafiksikkerhed og fremkommelighed

Har du en idé eller en holdning?

Vil du selv bidrage ved at ”starte en idé” eller kommentere på andre furesøborgeres opslag, sker det på Citizenlab.

Ballerupvej, trafik
Del: