Gå til sidens indhold

Trafiksikkerhed og fremkommelighed

Furesø Kommune nedsatte i foråret 2019 et nyt rådgivende udvalg om trafiksikkerhed og fremkommelighed.

Udvalgets formål

Formålet er at kvalificere den politiske drøftelse af fremkommelighed og trafiksikkerhed.
Udvalgets anbefalinger skal sammen med anbefalingerne fra udvalget for trafik-støj indgå i udarbejdelsen af en samlet trafikplan for Furesø Kommune.

Sammensætning af udvalget

Udvalget består af fem byrådspolitikere:

 • Formand Ole F. Holleufer (I)
 • Preben Sandberg Petterson (A)
 • Tine Hessner (B)
 • Lars Carpens (V)
 • Lene Munch-Petersen (A)

Derudover skal udvalget bestå af følgende repræsentanter:

 • Mie Allersted (Cyklistforbundet)
 • Sine Holm (Furesø Handicapråd)
 • Leise Marud (Skolebestyrelser Farum og Værløse)
 • Peter Raasø (Skolebestyrelser Farum og Værløse)
 • Jan Saabye Stabell (grundejerforening ved en trafikvej/boligvej lokalt organiserede grupper som arbejder med trafik eller bestyrelsesmedlemmer fra almene boligselskaber)
 • Peter Bäcker Hansen (grundejerforening ved en trafikvej/boligvej lokalt organiserede grupper som arbejder med trafik eller bestyrelsesmedlemmer fra almene boligselskaber)
 • Solveig Bisgaard (Furesø Industri)
 • Henning Kornbo (Furesø Erhvervsforening)
 • Søren Rasmussen (Furesø By og Land)
 • Christel Hansen (Miljørådet)

Udvalgets møder - følg arbejdet

Der er foreløbig planlagt fem møder. Nye mødedatoer kommer hurtigst muligt.

Udvalget er rådgivende overfor Udvalget for Natur, Miljø, og Grøn omstilling. Ved hjælp af konkrete anbefalinger skal udvalgets medlemmer klæde politikerne bedre på til at træffe beslutninger inden for emnet i fagudvalg og byråd.

Ballerupvej, trafik, Niels Plum
Del:
Menu