Brevstemmer
 • Hvor kan jeg stemme?

  I Furesø Kommune kan du brevstemme i Borgerservice i Farum uden tidsbestilling og i Borgerservice i Værløse ved at bestille tid hjemmefra eller ved fremmøde. Uden forudgående tidsbestilling må der dog forventes længere ventetid. 

  Åbningstider

  Furesø Rådhus vil fra mandag den 16. maj til og med lørdag den 28. maj have åbent for brevstemmeafgivning uden tidsbestilling. Her vil det være muligt at stemme i tidsrummet fra kl. 10.00 til 17.00 på alle hverdage. Fredag den 27. maj vil der være åbent kl. 10.00 til 16.00.

  Farum Bibliotek & Borgerservice vil fra onsdag d. 20. april til og med onsdag d. 25. maj have åbent for brevstemmeafgivning uden tidsbestilling mandag – fredag kl. 10.00 - 18.00 og lørdage kl. 10.00 – 14.00. Fredag den 27. maj vil der være åbent kl. 10.00 til 18.00.

  Værløse Bibliotek & Borgerservice vil fra onsdag d. 20. april til og med onsdag d. 25. maj have åbent for brevstemmeafgivning med tidsbestilling mandag kl. 10.00 – 18.00, tirsdag – onsdag kl. 10.00.-14.00, torsdag kl. 13.00 -18.00, fredag kl. 09.00 – 14.00. Lørdag d. 14. maj og d. 21 maj vil der være åbent kl. 10-14. Vær opmærksom på at uden tidsbestilling må man forvente en længere ventetid. Fredag den 27. maj holder vi lukket.

  Lørdag den 28. maj vil være åbent for brevstemmeafgivning på alle tre brevstemmesteder kl. 9.00 til 16.00. Farum Bibliotek & Borgerservice og Furesø Rådhus uden tidsbestilling – og hos Værløse Bibliotek & Borgerservice med tidsbestilling.

  I Furesø Kommune er det ikke muligt at afgive sin brevstemme St. Bededag fredag den 13. maj eller Kristi Himmelfartsdag torsdag den 26. maj.

  Husk at medbringe legitimation f.eks. pas, kørekort eller sundhedskort.

  Hvem kan brevstemme?

  Alle kan brevstemme. Du kan også brevstemme flere gange, hvis du f.eks. har fortrudt dit første valg. Det vil altid være den sidst afgivne brevstemme, der tæller.

  Hvis du har brevstemt, kan du ikke også stemme på valgdagen. Husk at medbringe legitimation f.eks. pas, kørekort eller sundhedskort

 • Stem i eget hjem

  Hvis du er syg, eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem, kan du søge om at brevstemme hjemmefra. Modtager du hjemmepleje eller sygepleje vil de hjælpe dig med, hvordan du skal gøre. 

  På dagen, hvor du skal afgive brevstemme, vil der komme 2 personer hjem til dig. Har du brug for hjælp til at afgive din brevstemme, kan de hjælpe dig, men du har også mulighed for selv af udpege en person. Stemmemodtagerne har tavshedspligt.

  Fra onsdag den 4. maj - 20. maj, kl. 1800 kan du ansøge om at brevstemme i eget hjem. Du kan finde blanket til ansøgning om at brevstemme i hjemmet her.

  Du kan enten ringe til Borgerservice på 7235 4000 og få en tid med det samme til, hvornår brevstemmemodtagerne besøger dig, eller du kan indsende en blanket, som du kan finde på hjemmesiden her når vi modtager den fra ministeriet. 

  Får du besøg af Furesø Kommunes hjemmepleje, har de blanketter du kan udfylde, eller de kan hjælpe med at ansøge for dig pr. telefon.

  Det er planlagt, at kommunens brevstemmemodtagere tager ud i hjemmene i perioden mandag den 16. maj - onsdag den 24. maj. Du vil modtage besked fra Borgerservice om, hvornår du får besøg. 

 • Stem på plejehjem, sygehuse m.m.

  Beboere på kommunens plejehjem, plejecentre mv. vil få besøg af kommunens brevstemmemodtagere i uge 43.  Vælgere, der er indlagt på sygehuse, har mulighed for at brevstemme. Personalet på sygehuset vil foretage det fornødne. Indsatte i fængsler kan brevstemme, hvor også personalet vil foretage det fornødne. 

 • Yderligere information om brevstemmer

  Hvis du ønsker nærmere oplysninger, kan du henvende dig til Borgerservice på tlf. 7235 4000 eller læse om det på ministeriets hjemmeside.

Bestil tid i borgerservice

For at brevstemme i borgerservice skal du bestille tid

Hjælpemidler ved afstemning

Har du brug for hjælpemidler, når du skal stemme?

Seneste nyt om valg
COLOURBOX Børn Har Musik Med Voksen
Pressemeddelelse

Furesøs børn møder musikken i 2022

Slots- og Kulturstyrelsens pulje ”Grib Engagementet” har bevilget 1.010.000 kr. til projektet ”Mød Musikken” i Furesø. Projektet skal bidrage til udvi…

Det Nye Byråd, Ekskl. Gustav Juul Og Hasan Yilmaz
Nyhed

Et enigt byråd står bag konstitueringen i Furesø

Læs og hør uddrag af Ole Bondo Christensens takketale fra det konstituerende møde torsdag den 2. december 2021

Kontakt

Valgkontoret

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7216 5385
E-mail: valg@furesoe.dk

Del: