Skip til hoved indholdet

Vandråd

Der skal udarbejdes nye vandområdeplaner for perioden 2021-2027. Det er nu besluttet, hvem der skal deltage i vandrådsarbejdet i Vandråd for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, samt Vandråd for Hovedopland 2.3 Øresund.

Begge vandråd er nu nedsat. Se mere på Egedal Kommunes hjemmeside.

Vandrådene har til opgave at rådgive alle kommunalbestyrelserne i hovedvandoplandet ved udarbejdelse af forslag til supplerende foranstaltninger for den fysiske vandløbsindsats til indsatsprogrammet for vandområdeplanerne 2021-2027 samt bidrag til den miljørapport, som ministeren skal udarbejde i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sekretariatsfunktionen for hovedoplandet 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord varetages af Egedal Kommune. 

Sekretariatsfunktionen for hovedvandopland 2.3 Øresund varetages af Gribskov Kommune. 

Kontakt

Natur og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback