Begge vandråd er nu nedsat. Se mere på Egedal Kommunes hjemmeside via dette link.

Vandrådene har til opgave at rådgive alle kommunalbestyrelserne i hovedvandoplandet ved udarbejdelse af forslag til supplerende foranstaltninger for den fysiske vandløbsindsats til indsatsprogrammet for vandområdeplanerne 2021-2027 samt bidrag til den miljørapport, som ministeren skal udarbejde i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sekretariatsfunktionen for hovedoplandet 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord varetages af Egedal Kommune. 

Sekretariatsfunktionen for hovedvandopland 2.3 Øresund varetages af Gribskov Kommune. 

 

 

Del: