Kommunerne i oplandet til Øresund har aftalt, at Gribskov Kommune er sekretariatskommune for vandrådet i oplandet til Øresund. Oplandet omfatter blandt andet også Rudersdal Kommune.

Vandrådenes og sekretariatskommunens opgaver samt kommunalbestyrelsernes samarbejde udføres i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 217 af 02-03-2017

Hvad er sekretariatskommunens opgave?
Sekretariatskommunen skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet og lede møderne med vandrådet.

Sekretariatskommunen skal sikre, at vandrådet inddrages i de opgaver, der skal løses.

Sekretariatskommunen vil i samarbejde med de øvrige kommuner i den kommende tid udvælge medlemmer til det kommende vandråd for hovedvandoplandet. Når vandrådet er nedsat vil sammensætningen blive annonceret på kommunernes hjemmesider.

Hvad er vandrådets opgave?
Vandrådet kan rådgive kommunerne om de opgaver, der skal udføres.

Kommunerne i et hovedvandopland skal:
1. Vurdere om de vandløbsforekomster, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne lever op til de opdaterede faglige kriterier for afgrænsning af vandløbsforekomster, som ministeriet har fastsat,

2. Udvælge vandløbsforekomster, der kan analyseres med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Rudersdal Kommune på e-mail: tom@rudersdal.dk eller Gribskov Kommune på e-mail: tms@gribskov.dk.

Del: