Miljørådet afholdt møde d. 9. oktober

Meteorolog Jesper Theilgaard holdt oplæg om klimaets tilstand.

Mødet var godt besøgt med omkring 130 deltagere. Se referatet fra mødet her. 

 

På mødet blev der valgt tre medlemmer til Miljørådet og tre stedfortrædere.

Medlemmer: Johanne Jelnes, Charlotte Søllner Hernø og Erik Schmidt

Stedfortrædere: Steen Prytz Jensen, Maibrit Georg, Mogens Dalbo

 

Miljørådet har 12 medlemmer

Tre medlemmer er valgt direkte af borgerne på et offentligt møde, og ni medlemmer er udpeget af lokale foreninger

Miljørådet er konstitueret med:

  • Ingvar Frier, formand, frier@12move.dk
  • Charlotte Søllner Hernø, næstformand
  • Jane Lindum, kasserer

Se miljørådets medlemmer og stedfortrædere på dette link.

Miljørådet er et omdrejningspunkt for at udveksle viden og synspunkter

I Miljørådet kan borgere og erhvervsliv drøfte væsentlige spørgsmål inden for miljø-, klima-, natur- og planområdet. Miljørådets vedtægter er blevet til i et samarbejde mellem en række foreninger, det tidligere miljøråds koordinationsgruppe og forvaltningen.

Miljørådet har dermed fået en klar organisering og en mere entydig ramme, der gør det enklere at tage beslutninger i rådet. Miljørådet holder mindst to offentlige møder om året.

Se Miljørådets vedtægter

Miljørådets møder
Miljødag På Farum Bytorv, april 2018
Nyhed

Du bor ovenpå dit drikkevand – Pas godt på det!

Lørdag den 23. november kan du møde Furesø Kommune og Furesø Vandforsyning på Farum Bytorv klokken 10.00-13.00.

Furesøen i et panorama billede
Nyhed

Iltning af Furesøen vurderes af Miljøstyrelsen

Furesøen har fået tilført ilt i sommerhalvåret siden 2003. Førende forskere i ferskvandsøkologi anbefaler at stoppe iltningen, da der ikke er opnået s…

Del: