Miljørådet har 12 medlemmer

Tre medlemmer er valgt direkte af borgerne på et offentligt møde, og ni medlemmer er udpeget af lokale foreninger.

Miljørådets forretningsudvalg er:

  • Ingvar Frier, formand, frier@12move.dk
  • Charlotte Søllner Hernø, næstformand
  • Johanne Jelnes, kasserer

Se miljørådets medlemmer og stedfortrædere på dette link

Miljørådet er et omdrejningspunkt for at udveksle viden og synspunkter

I Miljørådet kan borgere og erhvervsliv drøfte væsentlige spørgsmål inden for miljø-, klima-, natur- og planområdet. Miljørådets vedtægter er blevet til i et samarbejde mellem en række foreninger, det tidligere miljøråds koordinationsgruppe og forvaltningen.

Miljørådet holder mindst to offentlige møder om året.

Se Miljørådets vedtægter.

Miljørådets offentlige møder
Bus Holder Ved Stoppested
Nyhed

Vi sætter nye læskure op

Furesø Kommune udskifter læskurene og de fritstående reklameskærme ved busstoppestederne til nye. Læskurene bliver installeret med LED-belysning, og…

Hillerødmotorvejen, Fiskebækbroen, Frederiksborgvej, Niels Plum
Pressemeddelelse

Vigtige indrømmelser til Furesø i ny infrastrukturaftale

Infrastrukturplanen frem mod 2035 er faldet på plads og offentliggjort. I Furesø noterer Furesø Byråd sig god opbakning til en række lokale mærkesager…

Del: