Miljørådet har 12 medlemmer

Tre medlemmer er valgt direkte af borgerne på et offentligt møde, og ni medlemmer er udpeget af lokale foreninger.

Miljørådets forretningsudvalg er:

  • Formand: Charlotte Sølner Hernø, c.c.s.herno@gmail.com
  • Forretningsudvalg: Formanden + Solveig Bisgaard, Henning Kornbo og Klaus Dreijer
  • Næstformand: Foreløbig virker Solveig Bisgaard og Henning Kornbo som næstformand

Se miljørådets medlemmer og stedfortrædere på dette link. 

Miljørådet er et omdrejningspunkt for at udveksle viden og synspunkter

I Miljørådet kan borgere og erhvervsliv drøfte væsentlige spørgsmål inden for miljø-, klima-, natur- og planområdet. Miljørådets vedtægter er blevet til i et samarbejde mellem en række foreninger, det tidligere miljøråds koordinationsgruppe og forvaltningen.

Miljørådet holder mindst to offentlige møder om året.

Se Miljørådets vedtægter.

 

Miljørådets offentlige møder

2023:
Invitation fra Miljørådet til alle borgere 

Stor gratis kagebuffet samt oplæg om træer, skov og CO

Bliv klogere på træer, skov og kulstofbinding onsdag den 19. april kl. 19.00 på Furesø Rådhus, hvor Danmarks førende kapacitet på området, Thomas Nord-Larsen, vil komme hele vejen rundt om emnet.

Mødet indledes med en stor kagebuffet, hvor ingredienserne til kagerne bl.a. kommer fra træer som f.eks. kastanje-, ahorn-, valnødde- og frugttræer. Der vil også være kaffe, te og læskedrik.

I dag udgør skovarealet i Danmark 641.000 ha, hvilket er tæt på en fordobling på 100 år. Forøgelsen har givet grundlag for en øget træproduktion og har gradvist øget skovenes udbud af en række andre goder for samfundet.

Skovene er således blandt de største 'kulstoflagre', vi har, og er de rigeste økosystemer på jorden målt i biodiversitet. På den måde er skovens stigende pulje af kulstof med til at modvirke klimaforandringer, ligesom skovene giver gode rammer for dyreliv, beskyttelse af grundvandet, værner mod sandflugt og skaber gode muligheder for friluftsliv. Samtidig giver skovenes produktion af træ en vedvarende klimafordel ved anvendelse af træ som erstatning for fossiltunge produkter som cement, mursten, teglsten, stål og mineraluld.

"Skov er både den dybe, stille ro på skovturen og en levende produktion af materialer til den grønne omstilling," siger Thomas Nord-Larsen, der er seniorforsker på Københavns Universitets Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning med speciale inden for skov, natur og biomasse.

Mødet forventes at vare to timer.

Tilmelding med angivelse af antal deltagere senest den 10. april på mail til klimasekretariatet@furesoe.dk

Brændeovn
Nyhed

Brændeovne: Fyr korrekt og hjælp miljøet og naboen

Fyrer du korrekt, kan du fjerne hovedparten af de partikler i røgen fra din brændeovn, som er skadelige for sundheden. Samtidig forebygger du gener ov…

Børn lærer at sortere affald sammen med Forsyningscenter Vestforbrænding på Klimafolkemødet 2023 i Furesø
Pressemeddelelse

Ny plan for mindre affald og mere genbrug

Furesø Kommune arbejder for mindre affald og mere genbrug. Byrådet har netop vedtaget en Ressource- og affaldsplan for de næste 12 år, der fokuserer p…