Miljørådet afholdt møde d. 9. oktober

Meteorolog Jesper Theilgaard holdt oplæg om klimaets tilstand.

Mødet var godt besøgt med omkring 130 deltagere. Se referatet fra mødet her. 

 

På mødet blev der valgt tre medlemmer til Miljørådet og tre stedfortrædere.

Medlemmer: Johanne Jelnes, Charlotte Søllner Hernø og Erik Schmidt

Stedfortrædere: Steen Prytz Jensen, Maibrit Georg, Mogens Dalbo

 

Miljørådet har 12 medlemmer

Tre medlemmer er valgt direkte af borgerne på et offentligt møde, og ni medlemmer er udpeget af lokale foreninger

Miljørådet er konstitueret med:

  • Ingvar Frier, formand, frier@12move.dk
  • Charlotte Søllner Hernø, næstformand
  • Jane Lindum, kasserer

Se miljørådets medlemmer og stedfortrædere på dette link

Miljørådet er et omdrejningspunkt for at udveksle viden og synspunkter

I Miljørådet kan borgere og erhvervsliv drøfte væsentlige spørgsmål inden for miljø-, klima-, natur- og planområdet. Miljørådets vedtægter er blevet til i et samarbejde mellem en række foreninger, det tidligere miljøråds koordinationsgruppe og forvaltningen.

Miljørådet har dermed fået en klar organisering og en mere entydig ramme, der gør det enklere at tage beslutninger i rådet. Miljørådet holder mindst to offentlige møder om året.

Se Miljørådets vedtægter

Miljørådets møder
Solnedgang, gren
Nyhed

Søg tilskud til din grønne idé

Har du en idé, der kan gavne natur, miljø, klima eller Furesøs grønne omstilling?

Furesø Rådhus, Foto Furesø Kommune
Nyhed

Kraftig lugt over Furesø hverken farlig eller ulovlig

Mange borgere har i den seneste tid følt sig generet af lugten af spildevandsslam på marker nord for Bistrupvej. Vi har samlet fakta om det her.