Ungeklimaråd
Medlemmer af Furesø Ungeklimaråd 2022
 • Formål

  Furesø Ungeklimaråd har to overordnede formål:

  1. Være et rådgivende organ for Byrådet, der giver anbefalinger til politikerne i Udvalget for Natur og Klima samt indgår i formaliseret dialog med dette udvalg.
  2. Være en ungeorganisation, der i fællesskab inspirerer andre unge til at fremme klimadagsordenen.

  Vores medlemmer agerer uafhængigt af politikerne, og vi bestemmer selv, hvilke anbefalinger vi kommer med, og hvilke projekter vi vælger at søsætte, så længe de spiller ind i Klimaplan 2022-2050 for Furesø Kommune og dens seks indsatsområder.

 • Møder

  Furesø Ungeklimaråd afholder oftest åbne møder, og til disse møder kan alle – uanset alder – komme. Som udgangspunkt holder vi et åbent møde hver måned.

  Har du nogle input til noget, som vi skal tage op til et møde, så kan du kontakte Ungeklimarådskoordinatoren, og så vil dit punkt blive puttet på dagsordenen. 

  Medmindre andet er nævnt, finder møderne sted i Ungekulturhuset på Ballerupvej 31, 3500 Værløse.

  Datoer for planlagte møder, samt om de er åbne eller lukkede, vil være offentligt tilgængeligt på denne side.

  Planlagte møder:

  • 2. januar kl. 16:00-19:00 (åbent møde)
   Emne: rekrutteringsstrategi

  • 17. december kl. 13:00-16:00 (lukket møde)
   Emne: færdiggørelse af vedtægter

  • 13. december kl. 18:30-21:00 (åbent møde)
   Emne: Rå Festival og Verdensmålsuge

  • 29. november kl. 19:00-22:00 (åbent møde)
   Emne: Rå Festival, rekrutteringsstrategi og branding af Furesø Ungeklimaråd

  • 24. november kl. 19:00-22:00 (lukket møde)
   Emne: organisering og vedtægter

  • 15. november kl. 14:30-16:00 (lukket møde)
   Emne: input til Grøns undervisningsmateriale baseret på feltarbejde

  • 14. november kl. 16:00-17:00 (lukket møde)
   Lanceringsevent med Natur og Klima-udvalget

  • 14. november kl. 17:00-22:00 (åbent møde)
   Emne: kommissorium og branding af Furesø Ungeklimaråd

  • 4. november kl. 15:00-18:00 på Furesø Rådhus (åbent møde)
   Emne: anbefalinger til Natur og Klima-udvalget

  • 27. oktober kl. 17:00-19:00 (åben workshop – skriv til Ungeklimarådskoordinatoren for tilmelding)
   Emne: affalds- og genanvendelsesplan

  • 27. oktober kl. 19:00-22:00 (åbent møde)
   Emne: temavalg

    

 • Medlemmer

  Medlemmer

  Furesø Ungeklimaråd har to forskellige slags medlemmer: Forpligtende medlemmer og uforpligtende medlemmer.
  Alle rådets medlemmer ledes af forpersonen Astrid Quist og næstforpersonen Oline Skovdal.

  Forpligtende medlemmer er der 5-15 af, og de deltager som udgangspunkt i alle rådets møder. Forpligtende medlemmer har stemmeret og dermed direkte indflydelse på rådets arbejde og udformning, og det er disse medlemmer, der er ansvarlige for, at Furesø Ungeklimaråd kan agere som politisk rådgivende organ.

  Forpligtende medlemmer skal være 13-27 år og skal enten bo i kommunen eller have haft daglig omgang i kommunen i mindst et år.

  Uforpligtende medlemmer kan der være et ubegrænset antal af. De kan vælge at deltage i rådets åbne møder, og de kan vælge at indgå i eller være forperson for nedsatte arbejdsudvalg. De uforpligtende medlemmer bidrager med det, de brænder for og har overskud til, og selvom de er uforpligtende, kan de have masser af indflydelse.

  Uforpligtende medlemmer skal være 13-27 år.

 • Hvordan bliver jeg medlem?

  Sådan kan du blive uforpligtende medlem

  Hvis du kunne tænke dig at blive uforpligtende medlem, skal du bare deltage i et åbent møde, hvor de forpligtende medlemmer vil optage dig som uforpligtende medlem.
  Herefter vil du af rådets forperson blive inviteret til alle fremtidige åbne møder, og du kan blive en del af et arbejdsudvalg. 

  Hvis du har spørgsmål til det at være uforpligtende medlem eller til at deltage i et åbent møde, så kontakt Ungeklimarådskoordinatoren.

  Sådan kan du blive forpligtende medlem

  Hvis du kunne tænke dig at blive forpligtende medlem, har du to muligheder:

  1. Du venter til det årlige konstituerende møde, hvor alle poster er på genvalg. Når datoen for dette møde er fastsat, vil det stå på denne side under ”Møder”.
  2. Du udfylder det nedenstående ansøgningsskema, som de nuværende forpligtende medlemmer vil tage stilling til. Er der ledige pladser, vil du ved hjælp af din ansøgning have mulighed for at blive optaget som forpligtende medlem før næste genvalg.
   Uanset om der er plads eller ej, vil du høre tilbage fra rådets forperson.

  Hvis du har spørgsmål til det at være forpligtende medlem eller at udfylde ansøgningsskemaet, så kontakt Ungeklimarådskoordinatoren.

Bliv medlem

Du kan blive forpligtende medlem af Furesø Ungeklimaråd ved at udfylde ansøgningsskemaet.

Klimalogo

Furesø Ungeklimaråds kommissorium

Natur og Klima har vedtaget kommissoriet for Furesø Ungeklimaråd. Her kan du læse om rådets formål, organisering og politiske inddragelse.

Kontakt

Furesø Ungeklimaråd

Skriv til koordinatoren for Furesø Ungeklimaråd

vejogparkintern@furesoe.dk

Del: