Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Råd, nævn og bestyrelser Furesø Ungeklimaråd

Furesø Ungeklimaråd

Vi gi'r en FUK for klimaet!

Furesø Ungeklimaråd arbejder for at forbedre klimaet på kommunalt, nationalt og globalt plan.

Vi er en samling af 13-27-årige, der tager ansvar for vores egen fremtid.

Vi agerer som rådgivende organ for lokalpolitikerne, og vi går forrest for at vise, at unge kan sætte betydningsfulde aftryk på klimadagsordenen.

Derudover stræber vi for i fællesskab at inspirere lokale borgere til at gå aktivt ind i klimakampen.

Furesø Ungeklimaråd har to overordnede formål:

  1. Være et rådgivende organ for Byrådet, der giver anbefalinger til politikerne i Udvalget for Natur og Klima samt indgår i formaliseret dialog med dette udvalg.
  2. Være en ungeorganisation, der i fællesskab inspirerer andre unge til at fremme klimadagsordenen.

Vores medlemmer agerer uafhængigt af politikerne, og vi bestemmer selv, hvilke anbefalinger vi kommer med, og hvilke projekter vi vælger at søsætte, så længe de spiller ind i Klimaplan 2022-2050 for Furesø Kommune og dens seks indsatsområder.

Furesø Ungeklimaråd afholder oftest åbne møder, og til disse møder kan alle – uanset alder – komme. Som udgangspunkt holder vi et åbent møde hver måned. De annonceres på rådets Facebook-side.

Medmindre andet er nævnt, finder møderne sted i Ungekulturhuset på Ballerupvej 31, 3500 Værløse.

Skriv til rådet på Facebook, eller kontakt koordinatoren på klimasekretariatet@furesoe.dk, hvor du gerne vil deltage på et møde, eller hvis du har input til vores næste mødedagsorden.

Furesø Ungeklimaråd holder løbende møder med politikerne i Natur og Klima-udvalget, hvor dagsordenen er udarbejdet i et samarbejde mellem lederen af Natur og Klima-udvalget og ledelsen af Furesø Ungeklimaråd. 

Nedenfor kan du se referat fra afholdte møder. 

24. januar 2023

På dette møde blev Furesø Ungeklimaråds handleplan for 2023 diskuteret, og der blev snakket om det kommende samarbejde mellem Natur og Klima-udvalget og Furesø Ungeklimaråd. 

Referat og tilhørende bilag:

Furesø Ungeklimaråd har to forskellige slags medlemmer: Forpligtende medlemmer og uforpligtende medlemmer.
Alle rådets medlemmer ledes af forperson Oline Skovdal.

Forpligtende medlemmer er der 5-15 af, og de deltager som udgangspunkt i alle rådets møder. Forpligtende medlemmer har stemmeret og dermed direkte indflydelse på rådets arbejde og udformning, og det er disse medlemmer, der er ansvarlige for, at Furesø Ungeklimaråd kan agere som politisk rådgivende organ.

Forpligtende medlemmer skal være 13-27 år og skal enten bo i kommunen eller have haft daglig omgang i kommunen i mindst et år.

Uforpligtende medlemmer kan der være et ubegrænset antal af. De kan vælge at deltage i rådets åbne møder, og de kan vælge at indgå i eller være forperson for nedsatte arbejdsudvalg. De uforpligtende medlemmer bidrager med det, de brænder for og har overskud til, og selvom de er uforpligtende, kan de have masser af indflydelse.

Uforpligtende medlemmer skal være 13-27 år.

Skriv til os på Facebook eller til vores koordinator på klimasekretariatet@furesoe.dk, hvis du vil være med!

Furesø Ungeklimaråds handleplan for 2023

Vi vil deltage i Klimafolkemødet og vil herunder indgå i arbejdsgruppen, der er ansvarlige for at planlægge folkemødet. På denne måde sørger vi for, at de unges holdninger og interesser bliver repræsenteret.

Vi vil visualisere og synliggøre klimabudskaber i bybilledet. Farverige installationer skal skabe bevidsthed om Furesøs klimaindsatser, motivere til adfærdsændring samt skabe liv i bybilledet.

Vi har lavet et lille startskud på projektet med nedenstående værk, der er malet af Alexander Witting, og som efter planen kommer op at hænge på facaden af Satellitten i Værløse Bymidte: 

Vi vil etablere et netværk med alle kommunens elevråd. Dette netværk skal bruges til at fremme klimakommunikationen blandt unge, og via dette netværk kan folkeskolernes unge give os anbefalinger, og vi kan opfordre dem til at etablere tiltag, der fremmer bæredygtighed og klima i undervisningen.

Vi vil gerne være workshopledere for LEGO’s klimaworkshops for folkeskoleklasser i september-oktober 2023. Dette vil indebære, at vi instruerer klasserne i at skabe en CO2-neutral bygning.

Vi vil gøre det bedre, nemmere og mere trygt at cykle i skole. Vi vil på baggrund af samtaler med daginstitutioner, skoler og forvaltningens eksperter udarbejde konkrete anbefalinger, som viderebringes til politikerne.

Vi vil fremme indsatser, der har fokus på klimarigtig og bæredygtig transport. Det skal være mere sexet at cykle samt at bruge offentlig transport, elbiler, delecykler, delebiler og andet kombinationstransport. Adfærdsændringen sker ikke, hvis den grønne transport ikke er et attraktivt alternativ

Vi vil i løbet af 2023 udarbejde anbefalinger, indsatser og/eller projekter, der som led i klimatilpasningen skaber attraktive mødesteder for unge.

Vi vil lade erfarne borgere vise husstande i Furesø, hvorfor det er billigere og smartere at installere vedvarende energikilder. Det kan for eksempel være gennem borgermøder, Grønne Fællesspisninger eller ”For enden af vejen”-arrangementer.

Kontakt

Furesø Ungeklimaråd


Klimasekretariatet@furesoe.dk

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk Giv os feedback

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier