Med en fast årlig støtte på 100.000 kr. til Furesø Bevaring ønsker Furesø Kommune at sikre arbejdet med at bevare ældre bygninger og bymiljøer, som har arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi for Furesøs borgere.

Søg tilskud fra Furesø Bevaring

Administrationen af støtten ligger hos bestyrelsen for Furesø Bevaring.

Ansøgningsskema og vedtægter fås ved henvendelse til: Furesø Bevaring, att.: Søren Rasmussen, mail: sturemus@gmail.com eller via Furesø By og Land’s hjemmeside https://furesoebyogland.dk/about/

Bestyrelsesmedlemmer i Furesø Bevaring

Formand: Anders Riiber Høj - udpeget af Lokalsamfundenes Samvirke
gn4q@kk.dk
21 57 68 84

Næstformand: John Ingemann Allentoft - udpeget af Furesø Byråd 

Bestyrelsesmedlem: Peter Arentzen - udpeget af Furesø Museer

Sekretær: Poul Lüneborg - udpeget af Furesø By og Land

Kasserer: Søren Rasmussen - udpeget af Furesø Byråd

 

Læs mere om Furesø Bevaring her:

https://furesoebyogland.dk/about/

https://furesoemuseer.dk/lokalhistorik/furesoe-bevaring/

 

Vedtægter

Furesø Bevaring yder støtte på de vilkår, som er beskrevet i foreningens vedtægter, disse kan læses her:

Vedtægter | furesoebyogland.dk

 

Kontakt

Del: