Med en fast årlig støtte på 100.000 kr. til Furesø Bevaring ønsker Furesø Kommune at sikre arbejdet med at bevare ældre bygninger og bymiljøer, som har arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi for Furesøs borgere.

Søg tilskud fra Furesø Bevaring

Administrationen af støtten ligger hos bestyrelsen for Furesø Bevaring.

Ansøgningsskema og vedtægter fås ved henvendelse til: Furesø Bevaring, Furesø Museer, Kulturhuset Stavnsholtvej 3. 3520 Farum. Att.: Cathrine Kyø Hermansen. Tlf. 7235 6091 e-mail ckh@furesoe.dk  

Bestyrelsesmedlemmer i Furesø Bevaring

Formand: Anders Riiber Høj - udpeget af Lokalsamfundenes Samvirke
gn4q@tmf.kk.dk
21 57 68 84
  
Næstformand: Poul Lüneborg - udpeget af Furesø By og Land

Kasserer: Søren Rasmussen - udpeget af Furesø Byråd

Bestyrelsesmedlem: John Ingemann Allentoft - udpeget af Furesø Byråd

Bestyrelsesmedlem: Peter Arentzen - udpeget af Furesø Museer

Læs mere om Furesø Bevaring

Vedtægter

Furesø Bevaring yder støtte på de vilkår, som er beskrevet i fondens vedtægter.

Kontakt

Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Del: