Gå til sidens indhold

FN Verdensmålsgruppe

FN har vedtaget 17 verdensmål, som medlemslandene skal arbejde for at nå. De to af dem: Mindre Ulighed og Bedre Klima, har Furesø byråd valgt at sætte særligt fokus på. En arbejdsgruppe på tværs af alle fagudvalg følger arbejdet.

FN har udviklet 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Disse er en viderebygning på de såkaldte 2015-mål.

I Furesø Komme har Furesø Byråd i 2018 valgt at invitere borgere, foreninger og virksomheder til at samarbejde om to af FN's 17 Verdensmål:

Verdensmål 10: Mindre ulighed

Verdensmål 10: mindre ulighed

Styrke og fremme social, økonomisk og politisk inklusion og sikre lige muligheder

Verdensmål 13: Klimaindsats

Verdensmål 13: Klimaindsats

Bekæmpe klima-forandringer og deres konsekvenser samt integrere tiltag mod klimaforandringer i politiske beslutninger og planlægning.

Verdensmaalsgruppe
Medlemmerne i Verdensmålsgruppen

Formålet med arbejdsgruppen er:

  • Kommer med løbende inspiration til arbejdet med verdensmålene
  • Har ansvaret for den fælles eksterne kommunikation af den overordnede indsats for arbejdet med verdensmål.

Gruppen fortsætter det koordinerede arbejde og mødes 2-3 gange årligt.

I 2020 vil både arbejdet med verdensmålene og arbejdsgruppens eget arbejde bliver evalueret.

Læs mere om tiltagene

På de underliggende sider kan du læse nærmere om de tiltag, der er inden for hvert udvalg. Tiltagene skal:

  • være markant og bidrage til at sætte Furesø på landkortet
  • være effektfulde i lyset af evt. ressourceforbrug
  • involvere civilsamfundet og påvirke adfærd.

Når fagudvalgene har 1. behandlet sagen, går den videre til Økonomiudvalget, som har en tilsvarende drøftelse på deres fagområde. Herefter samles udvalgenes forslag til et samlet oplæg, der behandles i udvalgene og i byrådet.

Seneste nyheder om arbejdet med verdensmål
Miljødag på Værløse Bymidte, april 2018
Nyhed

Søg midler fra Miljøinitiativpuljen

Har du en god ide, der kan gavne vores fælles natur, miljø, klima eller kommunens grønne omstilling? Så er det nu, du kan søge tilskud til at realiser…

Nyhed

Nominerede virksomheder til pris for socialt ansvar offentliggøres

58 virksomheder er blevet indstillet til Furesøs pris til virksomheder, der har taget et særligt socialt ansvar i 2018. Hele otte virksomheder er med…

Menu