Skip til hoved indholdet

Børn- og ungeudvalget

Børn- og ungeudvalget kan ud fra Servicelovens bestemmelser træffe afgørelse om anbringelse af børn og unge uden forældrenes samtykke.

Hvilke sager behandler Børn- og ungeudvalget?

Hvis kommunen efter undersøgelse af et barns forhold vurderer, at der er åbenbar risiko for, at barnets sundhed eller udvikling lider alvorlig skade, vil kommunen tilbyde, at barnet kan blive anbragt uden for hjemmet. Denne vurdering kan ske hvis:

 • forældrene ikke formår at drage tilstrækkelig omsorg for, eller sikre behandling af barnet eller den unge
 • forældrene udsætter barnet eller den unge for vold eller andre alvorlige overgreb
 • barnet eller den unge udviser misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder
 • barnet eller den unge har adfærds- eller tilpasningsproblemer

Hvis forældrene ikke er enige i kommunens vurdering, kan Børn- og ungeudvalget træffe afgørelse om, at barnet eller den unge skal anbringes uden for hjemmet uden forældrenes samtykke.

Børn- og ungeudvalget skal tage stilling i sager, hvor forældrene og kommunen er uenige om f.eks.:

 • at barnet skal undersøges nærmere (fx ved psykiatrisk undersøgelse)
 • at barnet skal anbringes uden for hjemmet
 • at barnet fortsat skal være anbragt uden for hjemmet
 • at der skal være overvåget samvær, hvilket vil sige, at der skal være en person fra kommunen til stede, når forældrene mødes med barnet, der er anbragt
 • at forældrene ikke må se eller have kontakt med barnet, mens det er anbragt uden for hjemmet
 • at forældrene ikke må få oplysning om, hvor deres barn er anbragt.

Forældre og børn over 12 år har ret til gratis at få en advokat til at repræsentere sig, når en sag skal behandles i Børn og unge-udvalget.

Hvem sidder i Børn- og ungeudvalget?

Alle kommuner har et Børn- og ungeudvalg, der består af:

 • en byretsdommer udpeget af Domstolsstyrelsen
 • to pædagogisk-psykologisk sagkyndige udpeget af Statsforvaltningen
 • to politikere fra kommunen valgt af Byrådet blandt dets medlemmer

I Furesø Kommune er følgende medlemmer af Børn- og ungeudvalget:

Furesø Byråds medlemmer:
Sussy Sara Hasle Hansen shh3@furesoe.dk

Anders Medum Grothmdg1@furesoe.dk

Byretsdommer:
Line Kornerup

Pædagogisk-psykologisk sagkyndige:
Lisbeth Liebmann

Pia Scheuer Jensen

Sekretær:
Helle Therkildsen, Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse, ppr@furesoe.dk.

Børn og unge-udvalget er uafhængigt og skal sikre, at der sker en neutral afgørelse i sagen. Udvalget har pligt til altid at høre både forældrene og barnet, hvis det er modent nok og ønsker at deltage.

Formålet er at lave en samlet vurdering af barnets situation, så udvalget kan træffe den bedste afgørelse for barnet.

Børn og unge-udvalget forholder sig kun til den konkrete uenighed og kan altså ikke foreslå en helt tredje løsning.

Hvad sker der efter mødet?

Børn- og ungeudvalgets afgørelse gælder fra mødet er slut.

Efter mødet har Børn- og ungeudvalget ikke mere med barnet eller familien at gøre, og det er igen barnets sagsbehandler hos kommunen, som tager sig af sagen.

Kan man klage over Børn- og ungeudvalgets afgørelse?

Hvis barnet og eller forældrene er uenige i Børn- og ungeudvalgets afgørelse, kan de klage til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen skal have modtaget klagen senest fire uger efter at klageren har fået Børn- og ungeudvalgets afgørelse. Ankestyrelsen skal vurdere klagen og træffe en afgørelse inden for otte uger. Indtil Ankestyrelsen har truffet sin afgørelse, er det Børn- og ungeudvalgets afgørelse, der gælder.

Akutte tilfælde

I de tilfælde, hvor barnets eller den unges øjeblikkelige behov for en anbringelse ikke kan afvente, at sagen behandles i børn og unge-udvalget, kan der træffes en akut afgørelse af formanden eller næstformanden for Børn og unge-udvalget.

Den akutte afgørelse er foreløbig og skal godkendes af Børn- og ungeudvalget inden 7 dage.

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback