Gå til sidens indhold

Politiske udvalg

Økonomiudvalg

Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 6 af byrådets øvrige medlemmer.

Udvalget for beskæftigelse og erhverv

Udvalg for beskæftigelse og erhverv

Udvalget varetager kommunens opgaver vedrørende beskæftigelse, integration og erhverv

Kultur, fritid og idrætsudvalget

Udvalg for kultur, fritid og idræt

Udvalget varetager kommunens opgaver vedrørende kultur, fritid, idræt

Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

Udvalget varetager kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område

Udvalg for digitalisering og innovation

Udvalget varetager de kommunale opgaver vedrørende IT, digitalisering og innovation

Udvalg for dagtilbud og familier

Udvalgets ansvarsområde er børnepasning, børn og unge med særlige behov samt sundhedstilbud til børn og unge

Udvalg for byudvikling og bolig

Udvalget varetager kommunens opgaver vedrørende byudvikling, fysisk planlægning, bolig, arealanvendelse og bebyggelsesregulering

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Udvalgets ansvarsområde er skoleområdet, fritids- og klubtilbud, ungdomsuddannelse samt unge med særlige behov

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Udvalget varetager kommunens opgaver indenfor det sociale- og sundhedsmæssige område

Menu