• Den regionale sundhedsprofil

  I den regionale sundhedsprofil fra 2022 der kortlægger danskernes generelle sundhed placerer Furesøs borgere sig flot sammenlignet med Region Hovestaden, og de fleste borgere mener også, at de har en god livskvalitet.

  Furesøborgernes sundhedstilstand er generelt god, men der er plads til forbedringer. Særligt i forhold til fysisk inaktivitet og mental sundhed hos de yngre borgere.

  Læs mere i sundhedsprofilen 2021 her

   

 • Røgfri arbejdstid

  Furesø Kommune har hovedansvaret for den sundhedsfremmende og forebyggende indsats i forhold til borgerne i kommunen. Der gøres en særlig indsats i forhold til rygeforebyggelse blandt medarbejderne, da rygning og passiv rygning er den største enkeltstående risikofaktor i forhold til vores helbred. Derfor blev alle kommunale arbejdspladser røgfri i januar 2018 og det er således ikke tilladt at ryge i sin arbejdstid hvis man er kommunalt ansat i Furesø.

 • Røgfri skoletid

  Hver dag begynder 40 børn og unge i Danmark at ryge - og rigtig mange bliver rygere i deres folkeskoletid. Halvdelen af dem der begynder, vil dø af deres rygning. Furesø Kommune arbejder for en røgfri generation 2030 og er partnere i Røgfri Fremtid.

  For at forhindre en ny generation af rygere, har alle grundskoler i Furesø Kommune røgfri skoletid pr. 1.august 2019.

  Røgfri skoletid betyder at børn og unge ikke må ryge, så længe skoletiden er i gang, uanset hvor de befinder sig.

  Røgfri skoletid gælder alle tobaksformer, inklusiv tyggetobak, e-cigaretter, dampning mm.

   

 • Røgfri fremtid

  I Furesø Kommune er vi med i partnerskabet Røgfri Fremtid, sammen med Kræftens Bekæmpelse, Trygfonden og mange af landets kommuner. Det går kort sagt ud på, at vi arbejder mod en Røgfri Generation i 2030. Vi synes nemlig heller ikke, at nutidens børn skal blive fremtidens rygere.

  Læs mere om indsatsen og handlingsplan

Simon Meincke fra Ungepanelet og Mads Frederik Poulsen fra Ungekulturhuset i Furesø Kommune.