I Furesø Kommunes Vandforsyningsplan 2016 er der taget stilling til, hvordan vandforsyningen skal tilrettelægges fremover. I planen er fastlagt rammerne for vandindvinding og vandforsyning inden for kommunens grænser.

Del: