2030 plan for klima og grøn omstilling er vedtaget af Byrådet i april 2021.

Den er en overordnet plan, der omfatter hele Furesø Kommune. Den handler om temaerne transport, vareforbrug, cirkulær økonomi, affald, energi, byggeri og vedligehold, byudvikling samt øvrig grøn omstilling. Den udstikker sigtelinjer frem til 2030 og initiativer, der skal gennemføres i 2021-2022.

Den grønne omstilling omfatter alle aktiviteter i samfundet. I hjemmet, på arbejdspladsen, i skolen, fritids- og kulturlivet, og ikke mindst når vi transporterer os.
Her er samarbejde helt afgørende. Indsatsen drejer sig bl.a. om at bruge vedvarende energi, bæredygtige byggematerialer, direkte genbrug, grønne indkøb, gerne lokalt, og let cykeladgang til skole og arbejdsplads samt en byudvikling, der gør det nemt at leve bæredygtigt.

Det er afgørende, at borgere, foreninger, erhvervsliv, kommune og forsyningsvirksomheder arbejder sammen om at konkretisere planen og gøre den til virkelighed.