De pædagogiske læreplaner beskriver og dokumenterer institutionernes pædagogiske praksis og danner udgangspunkt for refleksioner over det pædagogiske arbejde.

I Furesø Kommune er den pædagogiske læreplan delt ind i to dele. På institutionens hjemmeside finder du den pædagogiske grundplan, som gælder for institutionen.

På den enkelte afdelings hjemmeside finder du praksisplanen, som er gældende for den enkelte afdeling.

Nyt Børnehus i Hareskovby

Dagtilbud i Furesø

De første oplevelser og erfaringer i livet påvirker et menneske resten af livet. Furesøs dagpleje, vuggestuer og børnehaver er trygge baser med nærvær…

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000