Integrationspolitik

Byrådet godkendte den 31. oktober 2018 Integrationspolitik 2018-2021.

Integrationspolitik 2018-2021 er inddelt i fem hovedområder, der hver især bidrager til at opnå det ønskede mål med indsatsen:
1. Flere borgere skal være i job, uddannelse og beskæftigelse
2. En integrationsindsats, der har fokus på hele familien
3. Gensidigt medborgerskab og naboskab i Furesø Kommune
4. Flere borgere skal deltage aktivt i foreningslivet
5. Aktiv inddragelse af forældre i dagtilbud og folkeskolen

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14