Skip til hoved indholdet

Miljøinitiativpuljen

Har du en god idé, der kan gavne natur, miljø, klima eller kommunens grønne omstilling? Så kan du søge tilskud til at realisere den. I 2023 har 3 grønne projekter modtaget tilskud fra Furesø Kommunes Miljøinitiativpulje.

Miljøinitiativpuljen er lukket for yderligere ansøgninger resten af 2024.

 

Hvem kan søge - og til hvad?

Borgere, foreninger, grundejerforeninger, boligselskaber, grupper, organisationer og andre, der har virke i Furesø Kommune, kan søge tilskud fra miljøinitiativpuljen.

Initiativet skal have bred interesse

Tilskud gives især til projekter og initiativer, der har:

 • Stor effekt
 • Stor synlighed
 • Forventet afsmittende effekt
 • Væsentlig lokal betydning.

Puljen kan give tilskud til køb af varer eller ydelser i forbindelse med initiativet. Det er et krav, at du selv bidrager væsentligt, enten økonomisk eller med arbejdskraft eller materialer. Der ydes ikke tilskud til dit eget tidsforbrug.

Vi forventer, at du bidrager med at udbrede kendskabet til initiativet og dets resultater.

Eksempler på initiativer, der vil kunne få tilskud:

 • Opsætning af hegn til afgræsning af naturområder
 • Bekæmpelse af invasive arter som bjørneklo, gyldenris, hestehov, pileurt mv.
 • Pleje af vandhuller
 • Forbedret håndtering af overfladevand, især ved store regnskyl
 • Indsamling af affald i naturområder
 • Initiativer der fremmer klimavenligt forbrug
 • Initiativer der fremmer klimavenlig og/eller økologisk mad
 • Initiativer der fører til væsentlige energibesparelser
 • Initiativer der fremmer udnyttelse af vedvarende energi
 • Natur-, miljø- og klimaformidling som når ud til mange.
 • Initiativer, der fremmer medejerskab til kommunens grønne omstilling

Miljøinitiativpuljen anvendes som udgangspunkt ikke til naturgenopretningsprojekter på Naturstyrelsens jorder.

Se hvilke tilskud, der er givet tidligere år

Der er i 2023 samlet givet 22.395 kr. til følgende projekter før puljen blev lukket af besparelser:

Fra jord til bord, højbede til dagplejeinstitution

Sameksistens af dyreliv og børneliv

Biodiversitetsfestival 2023

Der er i 2022 samlet givet 60.000 kr. til følgende projekter:

Hegn til græsning, Fuglsangpark

Hegn til geder, Jonstrup

Fra Jord til Bord hjemmeside

Vild Natur Festival

Nørreskov Park træoptrækkere

Nørreskov Park kvashegn

 

Der er i 2021 samlet givet 55.300 kr. til følgende projekter:

Foreningen Naturstøttepunkt Hjortøgaard, genoptryk af Oversigtskort over Flyvestationen 

Aksel Danielsen m.fl., Den grønne tømmerflåde 

Bofællesskabet Stavnsbåndet, Biodiversitet i Stavnsbåndet

Havelauget Farum Landsby/Beboerforeningen Farum Landsby, Øget biodiversitet på Forten i Farum Landsby I

Havelauget Farum Landsby/Beboerforeningen Farum Landsby, Øget biodiversitet på Forten i Farum Landsby II

Vilde Have Ambassadører, Foredrag – Vild parcelhushave

Furesø Agenda 21,Høslæt i Nørreskov Park 2021

Karin Therkelsen, Nørreskov Park fælles river

Vejlaug Mosegård Park IV, Biodiversitet – Kvashegn

Hønsefræserne, Furesø Lånehøns

Repair Café Furesø, Repaircaféens synlighed

Klimasiden.dk

Der er i 2020 samlet givet 43.000 kr. til følgende projekter:

Foreningen Naturstøttepunkt Hjortøgaard, oversigtskort

Projektgruppen for Ryget Skovby, et vildere udtryk på Grønningen

Naturplejelaug Laanshøj, reparation af fangfold

Kontakt

Natur og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback