Tider for sagsbehandling

Tiden for sagsbehandling regnes fra den dag, kommunen modtager borgerens henvendelse, og til den dag kommunen sender et svar til borgeren. De udmeldte frister for sagsbehandling viser både frister, som er fastsat ved lov, og frister som byrådet har besluttet

Aktindsigt

En begæring om aktindsigt skal færdigbehandles:

  • senest 1-2 arbejdsdage efter modtagelse, hvis den alene vedrører sager, der er klart identificerede, og som indeholder et begrænset antal dokumenter, der ikke kræver en nærmere gennemgang eller overvejelse
  • senest 7 arbejdsdage efter modtagelsen for øvrige sager, medmindre dette ikke er muligt, eksempelvis grundet sagens omfang eller kompleksitet.

Sager hvor der ikke skal træffes afgørelse

Ved sager, hvor der ikke skal træffes afgørelse, gælder en sagsbehandlingsfrist på henvendelser fra borgere og virksomheder på 10 dage.

Kan vi altid nå det?

Fælles for alle udmeldte frister er, at hvis kommunen ikke kan overholde sine egne udmeldte frister for sagsbehandling, skal borgeren eller virksomheden have besked herom med en begrundelse for, hvorfor fristen ikke kan overholdes og en angivelse af, hvornår borgeren eller virksomheden kan forvente et svar.

Del: