Aktindsigt

En begæring om aktindsigt skal færdigbehandles:

  • senest 1-2 arbejdsdage efter modtagelse, hvis den alene vedrører sager, der er klart identificerede, og som indeholder et begrænset antal dokumenter, der ikke kræver en nærmere gennemgang eller overvejelse
  • senest 7 arbejdsdage efter modtagelsen for øvrige sager, medmindre dette ikke er muligt, eksempelvis grundet sagens omfang eller kompleksitet.

Sager hvor der ikke skal træffes afgørelse

Ved sager, hvor der ikke skal træffes afgørelse, gælder en sagsbehandlingsfrist på henvendelser fra borgere og virksomheder på 10 dage.

Kan vi altid nå det?

Fælles for alle udmeldte frister er, at hvis kommunen ikke kan overholde sine egne udmeldte frister for sagsbehandling, skal borgeren eller virksomheden have besked herom med en begrundelse for, hvorfor fristen ikke kan overholdes og en angivelse af, hvornår borgeren eller virksomheden kan forvente et svar.

Tider for sagsbehandling på beskæftigelsesområdet

Nedenfor finder du tider for sagsbehandling på jobcenter-, integrations-, og ydelsesområdet

Tider for sagsbehandling på børne- og ungeområdet

Her på siden kan informationer omkring tider for sagsbehandling på børne- og ungeområdet.

Tider for sagsbehandling på handicap- og ældreområdet

Nedenfor finder du tider for sagsbehandling på handicap- og ældreområdet

Tider for behandling af miljø- og vejsager

Nedenfor finder du behandlingstid for sager vedrørende natur, miljø og vej.

Tider for sagsbehandling på plan- og byggeområdet

Ansøgning om byggetilladelse skal søges gennem www.bygogmiljoe.dk. Når kommunen har gennemgået din ansøgning vil vi skrive til dig og fortælle, hvornå…

Del: