Om centeret

Centeret varetager opgaver inden for hele Social- og Sundhedsområdet, herunder plejecentre, genoptræning, rehabilitering, aktivitetscentre, hjemmepleje og visitation. I centrets sekretariat er der understøttende funktioner, som samarbejder med de enkelt enheder i forhold til kvalitetssikring, udvikling og sammenhængende forløb for borgerne.

I CSS løser vi opgaver vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse for alle aldersgrupper og samarbejder bredt med andre relevante centre om tværgående sundhedsfremmende opgaver der har at gøre med kost, rygning, alkohol, fysisk aktivitet samt mental og seksuel sundhed for alle borgere.

Centerchef

Annelia Jensen
Email: ajs@furesoe.dk
Tlf.: 7216 4968

 

Båd

Find Ledige stillinger i Furesø Kommune

Her offentliggør vi løbende ledige stillinger i Furesø Kommune. Hos os er der plads til dygtige og ambitiøse pædagoger, sagsbehandlere, gartnere, soci…

Organisationsdiagram over Furesø Kommune per 03.10.22
Organisationsdiagram inklusiv politiske udvalg per 03.10.2022
Del: