Om centeret

Mange af ydelserne i CØR leveres på tværs af afdelingerne, da centeret fungerer som ressourcecenter for den øvrige organisation. Centeret varetager blandt andet opgaver indenfor budget, regnskab, skatter, tilskud og udligning, befolkningsprognose, opkrævning, dækningsafgift, IT- og digitalisering, administration af rådhusets ansatte, betjening af byrådsmedlemmer, valghandlinger, effektiviseringsprojekter, kommunikation, HR m.m.

 

Båd

Find Ledige stillinger i Furesø Kommune

I Furesø skaber vi løsninger sammen. Med kolleger på tværs af organisationen. Med brugere og borgere – ja med alle, vi er kommune for. Fællesskaberne…

Organisationsdiagram over Furesø Kommune per 20.03.19
Organisationsdiagram inklusiv politiske udvalg per 1.1.2022

Kontakt

Del: