Om centeret

Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg skaber og vedligeholder rum til kommunens aktiviteter og servicerer brugerne og borgerne i bygningerne.

Centerchef

Gitte Elefsen
E-mail: gief@furesoe.dk
Tlf.: 7235 4006

Båd

Find Ledige stillinger i Furesø Kommune

I Furesø skaber vi løsninger sammen. Med kolleger på tværs af organisationen. Med brugere og borgere – ja med alle, vi er kommune for. Fællesskaberne…

Organisationsdiagram over Furesø Kommune per 20.03.19
Organisationsdiagram inklusiv politiske udvalg per 1.1.2022

Kontakt

Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Del: