Om centret

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse varetager drift- og udviklingsopgaver for skoler og dagtilbud, blandt andet Pladsanvisningen, administration af kørselsordninger for elever, der går i specialtilbud, budget og regnskab og bogføring, udviklings- og tilsynsopgaver i dagtilbud og skoler.

Centerchefer

Per Christensen, chef for Skole og Ungdomsuddannelse
E-mail: pec1@furesoe.dk
Tlf.: 7216 5800

Anna Fosdal, chef for Dagtilbud
E-mail: afo1@furesoe.dk
Tlf.: 7216 5838

Båd

Find Ledige stillinger i Furesø Kommune

Her offentliggør vi løbende ledige stillinger i Furesø Kommune. Hos os er der plads til dygtige og ambitiøse pædagoger, sagsbehandlere, gartnere, soci…

Organisationsdiagram over Furesø Kommune per 20.03.19
Organisationsdiagram inklusiv politiske udvalg per 19.06.2020

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Del: