Om centret

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse varetager drift- og udviklingsopgaver for skoler og dagtilbud, blandt andet Pladsanvisningen, administration af kørselsordninger for elever, der går i specialtilbud, budget og regnskab og bogføring, udviklings- og tilsynsopgaver i dagtilbud og skoler. Derudover også Forebyggelsesområdet, som består af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 0-18 år, Sundhedsplejen samt Tandplejen.

Centerchefer

Per Christensen, chef for Skole og Ungdomsuddannelse
E-mail: pec1@furesoe.dk
Tlf.: 7216 5800

Anna Fosdal, chef for Dagtilbud
E-mail: afo1@furesoe.dk
Tlf.: 7216 5838

Båd

Find Ledige stillinger i Furesø Kommune

I Furesø skaber vi løsninger sammen. Med kolleger på tværs af organisationen. Med brugere og borgere – ja med alle, vi er kommune for. Fællesskaberne…

Organisationsdiagram over Furesø Kommune per 20.03.19
Organisationsdiagram inklusiv politiske udvalg per 1.1.2022

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Del: