Om centret

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse varetager drift- og udviklingsopgaver for skoler og dagtilbud, blandt andet Pladsanvisningen, administration af kørselsordninger for elever, der går i specialtilbud, budget og regnskab og bogføring, udviklings- og tilsynsopgaver i dagtilbud og skoler.

Centerchefer

Per Christensen, chef for Skole og Ungdomsuddannelse
E-mail: pec1@furesoe.dk
Tlf.: 7216 5800

Anna Fosdal, chef for Dagtilbud
E-mail: afo1@furesoe.dk
Tlf.: 7216 5838

Båd

Find Ledige stillinger i Furesø Kommune

Her offentliggør vi løbende ledige stillinger i Furesø Kommunes mange enheder. Er der en stilling, du gerne vil søge, sender du din ansøgning til os v…

Organisationsdiagram over Furesø Kommune per 20.03.19
Organisationsdiagram inklusiv politiske udvalg per 19.06.2020
Del: