Center for By og Miljø

Om centret

Center for By og Miljø har ansvaret for kommuneplanlægning, lokalplanlægning, byudviklingsprojekter, byggesagsbehandling, landzonesager, udbud af kommunale arealer og fredningssager. Centeret har også ansvaret for planlægning og udførelse af natur- og miljøopgaver. Derudover har centeret ansvar for kommunens veje og stier, trafiksikkerhed, forvaltning af grønne områder, snerydning, glatførebekæmpelse og affaldshåndtering.

Centerchef

Ellen Hvidt Telle
E-mail: eth1@furesoe.dk
Tlf.: 7216 5780

Båd

Find Ledige stillinger i Furesø Kommune

Her offentliggør vi løbende ledige stillinger i Furesø Kommunes mange enheder. Er der en stilling, du gerne vil søge, sender du din ansøgning til os v…

Organisationsdiagram over Furesø Kommune per 20.03.19
Organisationsdiagram inklusiv politiske udvalg per 20.03.2019
Del: