Om centret

Center for By og Miljø har ansvaret for kommuneplanlægning, lokalplanlægning, byudviklingsprojekter, byggesagsbehandling, landzonesager, udbud af kommunale arealer og fredningssager. Centeret har også ansvaret for planlægning og udførelse af natur- og miljøopgaver. Derudover har centeret ansvar for kommunens veje og stier, trafiksikkerhed, forvaltning af grønne områder, snerydning, glatførebekæmpelse og affaldshåndtering.

Centerchef

Louise Pister, E-mail: lps5@furesoe.dk

Del: