Centret er opdelt i fire afdelinger:

Borgerservice på bibliotekerne i Farum og Værløse

Borgerservice hjælper blandt andet med, pas, kørekort, ind- og udrejser, NemID/MitID, Digital Post, Folkeregister, sygesikring m.m. I forbindelse med Borgerservice finder du også kommunes Kontaktcenter, som besvarer kommunes hovednummer og sikrer straks-afklaring af indkomne spørgsmål for alle kommunes øvrige centre.

Kultur

Kulturområdet dækket den aktivitetsbestemte drift af kommunes kulturinstitutioner, herunder biblioteker, musikskole, kulturhuse og museer. Derudover samarbejdes der med lokale, selvejende institutioner, ligesom at kulturområdet uddeler tilskud til og samarbejder med lokale kulturforeninger og -aktører.

Idræt

På idrætsområdet driver vi kommunes svømmehaller og udendørs idrætsanlæg. Derudover varetager vi den aktivitetsbestemte drift i alle kommunes idrætshaller og bevægelseslokaler, for den del af udstyret som knytter sig til foreningernes aktiviteter i den pågældende facilitet. Idrætsområdet varetager tillige den daglige dialog med foreningsbrugeren i forhold til deres konkrete brug af faciliteterne. Derudover står idrætsområdet for udlejning af faciliteterne.

Folkeoplysning

Centerets sekretariat varetager alt administrativt i tilknytning til kommunes folkeoplysende foreninger. Vi fordeler lokaler, udbetaler tilskud samt fører den lovpligtige kontrol med kommunes foreninger. Derudover understøtter sekretariat Folkeoplysningsudvalgets arbejde og projekter.

Hvem er centerchef?

Mød Furesø Kommunes centerchefer.

Ingen personlige kontaktoplysninger

Her på hjemmesiden kan du IKKE finde en oversigt over alle medarbejdere i kommunen med deres telefonnumre og e-mail-adresser.

Båd

Find Ledige stillinger i Furesø Kommune

Her offentliggør vi løbende ledige stillinger i Furesø Kommune. Hos os er der plads til dygtige og ambitiøse pædagoger, sagsbehandlere, gartnere, soci…

Furesø organisation pr 010823

Furesø Kommunes organisationsdiagram

I menuen finder du beskrivelser af Furesø Kommunes 8 centre.

Organisationsdiagram over Furesø Kommune per 01.01.24
Organisationsdiagram inklusiv politiske udvalg per 1.1.2024

Kontakt

Del: