Om centreret:

Borgerservice og Kultur udfører en bred vifte af opgaver. Vi servicerer borgerne, rådgiver om tilbud og aktiviteter inden for kultur og idræt samt kommunes Borgerservice og kontaktcenter. Centeret er ansvarlig for registrering af foreninger, der kan låne kommunale lokaler og modtage tilskud, ligesom centeret administrerer alt booking af lokaler til foreninger og frivillige.

Centret er opdelt i fire afdelinger:

Borgerservice på bibliotekerne i Farum og Værløse

Borgerservice hjælper blandt andet med, pas, kørekort, ind- og udrejser, NemID/MitID, Digital Post, Folkeregister, sygesikring m.m. I forbindelse med Borgerservice finder du også kommunes Kontaktcenter, som besvarer kommunes hovednummer og sikrer straksafklaring af indkomne spørgsmål for alle kommunes øvrige centre.

Kultur

Kulturområdet dækket den aktivitetsbestemte drift af kommunes kulturinstitutioner, herunder biblioteker, musikskole, kulturhuse og museer. Derudover samarbejdes der med lokale, selvejende institutioner, ligesom at kulturområdet uddeler tilskud til og samarbejder med lokale kulturforeninger og -aktører.

Idræt

På idrætsområdet driver vi kommunes svømmehaller og udendørs idrætsanlæg. Derudover varetager vi den aktivitetsbestemte drift i alle kommunes idrætshaller og bevægelseslokaler, for den del af udstyret som knytter sig til foreningernes aktiviteter i den pågældende facilitet. Idrætsområdet varetager tillige den daglige dialog med foreningsbrugeren i forhold til deres konkrete brug af faciliteterne. Derudover står idrætsområdet for udlejning af faciliteterne.

Folkeoplysning

Centerets sekretariat varetager alt administrativt i tilknytning til kommunes folkeoplysende foreninger. Vi fordeler lokaler, udbetaler tilskud samt fører den lovpligtige kontrol med kommunes foreninger. Derudover understøtter sekretariat Folkeoplysningsudvalgets arbejde og projekter.

Centerchef

Peter Rosgaard
E-mail: pro@furesoe.dk
Tlf.: 7235 4732

Båd

Find Ledige stillinger i Furesø Kommune

Her offentliggør vi løbende ledige stillinger i Furesø Kommune. Hos os er der plads til dygtige og ambitiøse pædagoger, sagsbehandlere, gartnere, soci…

Organisationsdiagram over Furesø Kommune per 03.10.22
Organisationsdiagram inklusiv politiske udvalg per 03.10.2022

Kontakt

Del: