Om centret

Center for Børn og Voksne omfatter områderne Myndighed og Specialiserede indsatser for både børn, unge og voksne.  

Centerchef

Charlotte Kruse Lange
E-mail: ckl1@furesoe.dk
Tlf.:7216 3980

Båd

Find Ledige stillinger i Furesø Kommune

I Furesø skaber vi løsninger sammen. Med kolleger på tværs af organisationen. Med brugere og borgere – ja med alle, vi er kommune for. Fællesskaberne…

Organisationsdiagram over Furesø Kommune per 20.03.19
Organisationsdiagram inklusiv politiske udvalg per 1.1.2022