Formålet med politikken er at:

  • præcisere ansvarsfordelingen mellem det politiske og det administrative niveau i forhold til den finansielle styring
  • sætte rammerne for at placere kommunens likvider i værdipapirer, herunder
    • mål om etiske og fossilfrie investeringer
    • styring af den overordnede risiko gennem maksrammer for fordelingen mellem hhv. aktier og obligationer
  • tydeliggøre byrådets mål om at nedbringe gælden

Grundlaget for den finansielle politik er styrelseslovens § 44 der anviser, at de overordnede rammer for kommunale investeringer følger af bestemmelserne i anbringelsesbekendtgørelsen i forhold til hvilke aktiver kommuner må investere i.