Formålet med politikken er at:
• præcisere ansvarsfordelingen mellem det politiske og det administrative niveau i forhold til den finansielle styring
• sætte rammerne for at placere kommunens likvider i værdipapirer, herunder
o mål om etiske og fossilfrie investeringer
o styring af den overordnede risiko gennem maksrammer for fordelingen mellem hhv. aktier og obligationer
• tydeliggøre byrådets mål om at nedbringe gælden

Grundlaget for den finansielle politik er styrelseslovens § 44 der anviser, at de overordnede rammer for kommunale investeringer følger af bestemmelserne i anbringelsesbekendtgørelsen i forhold til hvilke aktiver kommuner må investere i.