Budget 2023 er nu i sin spæde start. Den foreløbige budgettidsplan og -proces er godkendt i Økonomiudvalget og forelægges Byrådet til orientering den 26. januar.

Budgetlægningen for 2023 sker på grundlag af den budgetaftale, som byrådet godkendte i forbindelse med budgetvedtagelsen af Budget 2022.

Budgetforslaget for 2023 vil som vanligt blive justeret i det tekniske budget i forhold til virkningerne af ny lovgivning, ny befolkningsprognose, nye pris- og lønskøn, den forventede aftale mellem KL og Regeringen mv. 

Effektiviseringer og besparelser

Byrådet besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2022 at fastlægge et årligt effektiviseringsmål på 25 mio. kr. fra 2023 og frem – ud af et samlet årligt budget på ca. 2.800 mio. kr.

Med en 2-årig budgetaftale betyder det, at der skal vedtages forslag til effektiviseringer- og besparelser for i alt 50 mio. kr. i 2024.

Byrådets og udvalgenes ansvar

Byrådet får ansvaret for at skabe et samlet råderum til Budget 2023-2024, og for at sikre prioriteringer ift. hvor helhedsperspektivet og det tværgående perspektiv.

Det må dog forventes, at en stor del af det krævede råderum skal skabes ved, at byråd og fagudvalg arbejder med at formulere en række effektiviserings- og besparelsesforslag på de enkelte fagudvalgs budgetområder.

Det foreslås derfor, at byrådet beder de politiske fagudvalg tage ansvaret for at udarbejde effektiviserings- og besparelsesforslag på udvalgenes egne områder, ud fra en forholdsmæssig fordeling af de årlige effektiviseringsmål fordelt ud fra udvalgenes budgetmæssige størrelse.

Udvalgenes opgave bliver dermed at anvise, hvor de nødvendige effektiviseringer og besparelser kan findes på udvalgenes områder.

Du kan læse mere om budgettidsplanen og -processen i referatet fra Økonomiudvalgets møde den 19. januar.

Tidsplan for Budget 2023

Kontakt

Budget

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4517

Del: