Budget 2023 - budgetlægning med udfordringer

Furesø kommune har gennem mange år haft fokus på effektiviseringer, besparelser og en stram budgetstyring for at kunne sikre den ønskede service i kommunen samtidig med, at der afdrages på Furesøgælden.

Der er i den kommende budgetlægning for B2023-2026 behov for at fastholde denne stramme budgetstyring, da kommunen i lighed med andre kommuner forudser store økonomiske udfordringer i de kommende år, bl.a. som følge af manglende statslig kompensation i forhold til et stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde.

En række af de nye økonomiske udfordringer er:

  • Furesø kommune tilføres i Økonomiaftalen for 2023 ikke tilstrækkelige demografimidler til at dække den reelle udgiftsudvikling som følge af den demografiske udvikling på bl.a. dagtilbuds- og skoleområdet i Furesø kommune
  • Der er i Økonomiaftalen ikke afsat midler til finansiering af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde, hvor Furesø kommune - ligesom andre kommuner - oplever stærkt stigende udgifter på både det specialiserede børne- og voksenområde i de kommende år.
  • Der forventes en udgiftsstigning på beskæftigelsesområdet ift. førtidspensioner og seniorpensioner, som presser kommunens økonomi i de kommende år.
  • Der er en række usikkerheder ift. udgiftsniveauet i det kommende år, som bl.a. vedrører stærkt stigende el- og gaspriser og nye opgaver ift. ukrainske flygtninge

Yderligere besparelsesforslag til byrådets 1. behandling

Samlet set betyder ovenstående udfordringer, at der opstår en driftsubalance, som har gjort det nødvendigt at anvise yderligere besparelsesforslag udover de forslag for 25 mio. kr. årligt, som fagudvalgene arbejdede med i foråret.

Der er derfor hen over sommeren iværksat udarbejdelse af yderligere besparelsesforslag, som blev drøftet på byrådets budgetseminar den 25. august, og herefter blev indarbejdet i materialet, der er udsendt som tillægsdagsorden til byrådets 1. behandling af Budget 2023-2026 den 31. august.

Du kan finde referatet fra byrådets 1. behandling af Budget 2023-2026 her.

Høringsmateriale til Budget 2023

Høring om Budget 2023

Budget 2023 var i høring fra 2.-18. september. Høringen er nu afsluttet

Tidsplan for Budget 2023

Budgettet 1. og 2. behandles i byrådet henholdsvis den 31. august og 13. oktober 2022.

Seneste nyt om budget
Penge
Pressemeddelelse

Et samlet Furesø Byråd indgår budgetaftale for 2023-2024

Et samlet byråd indgår en budgetaftale med store besparelser, der sikrer et budget i balance og plads til fortsat udvikling. Budgettet vedtages endel…

Furesøen, vinter 2016
Pressemeddelelse

Furesøs budgetforslag i høring indtil 18. september

Et samlet Furesø Byråd besluttede på byrådsmødet den 31. august at sende budgetforslag for 2023-2026 i høring. Høringsperioden løber frem til d. 18. s…

Kontakt

Budget

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4517