Budget 2023-2026 er behandlet og godkendt af byrådet den 13. oktober 2022.

Budgettet er baseret på den 2-årige budgetaftale, der er indgået mellem Socialdemokratiet, Konservative Folkeparti, Venstre, Radikale Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti.

I referatet af byrådets godkendelse af Budget 2023 kan du læse mere om de enkelte del af budgettet, herunder totalbudgettet, indtægter og udgifter på driften, servicerammen og anlægsrammen, finansiering.

Du kan finde referat og bilag til byrådets behandling af Budget 2023 her.

Budgetbemærkninger 2023

Budgettet er opdelt i kapitler for hvert udvalg.

Nedenfor finder du selve budgetbemærkningerne, som i tekst, tabeller og figurer beskriver, hvordan Budget 2023 er afsat til de forskellige udvalgsområder og delområder.

Bevillingsoversigterne består af oversigter, der viser, hvordan Budget 2023 er fordelt.

Hvad hedder udvalgene?

I budgetbemærkningerne er udvalgenes navne nogle steder forkortet. Nedenfor kan du se, hvad forkortelserne står for:

  • ØU - Økonomiudvalget
  • BSU - Børn og Skole
  • KFI - Kultur, Fritid og Idræt
  • BEU - Beskæftigelse og Erhverv
  • ÆSU - Ældre og Sundhed
  • HSP - Handicap, Social og Psykiatri
  • NKU - Natur og Klima
  • PBU - Plan og Byudvikling.

Høring om Budget 2023

Budget 2023 var i høring fra 2.-18. september. Høringen er nu afsluttet. Du kan se høringsmaterialet via dette link.

Seneste nyt om budget
Penge
Pressemeddelelse

Enigt byråd vedtager Furesøs budget for 2023-24

Torsdag den 13. oktober vedtog et samlet Furesø Byråd et nyt 2-årigt budget for 2023-24. Budgettet indeholder store besparelser, men også plads til ud…

Penge
Pressemeddelelse

Et samlet Furesø Byråd indgår budgetaftale for 2023-2024

Et samlet byråd indgår en budgetaftale med store besparelser, der sikrer et budget i balance og plads til fortsat udvikling. Budgettet vedtages endel…

Kontakt

Budget

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4517