Skip til hoved indholdet

Budget 2022

Tilgængelighed

I Furesø Kommune tilstræber vi, at kommunens hjemmeside er tilgængelig for blinde og svagsynede.

Hvis du oplever udfordringer med højtlæsning af dokumentet eller andet med dokumentets webtilgængelighed, så kontakt Center for Økonomi og Ressourcer på e-mailadressen oekonomi.sikker@furesoe.dk eller ring til vores hovednummer 7235 4000.

Budget 2022

Budget 2022-2025 er behandlet og godkendt af byrådet den 13. oktober.

Budgettet er baseret på den budgetaftale, som Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Dansk Folkeparti indgik den 20. august som supplement til den toårige budgetaftale for 2021-2022.

Mellem 1. og 2. behandlingen er der foretaget enkelte tekniske justeringer af budgetforslaget som følge af bl.a. politiske beslutninger, ligesom kommunens indtægtsside er justeret som følge af opdateret skattegrundlag m.v.

Referat og bilag fra byrådets 2. behandling af Budget 2022

Budgetbemærkninger 2022

Budgettet er opdelt i kapitler for hvert udvalg.

Budgetbemærkningerne beskriver i tekst, tabeller og figurer, hvordan pengene bruges på de forskellige udvalgsområder.

I bevillingsoversigterne kan du se, hvordan budgettet fordeler sig på områderne under hvert udvalg.

Hvad hedder udvalgene?

Efter kommunalvalget har næsten alle udvalg fået nye navne og dermed også nye forkortelser, som du kan se nedenfor:

  • ØU - Økonomiudvalget
  • BSU - Børn og Skole
  • KFI - Kultur, Fritid og Idræt
  • BEU - Beskæftigelse og Erhverv
  • ÆSU - Ældre og Sundhed
  • HSP - Handicap, Social og Psykiatri
  • NKU - Natur og Klima
  • PBU - Plan og Byudvikling

Budgetaftale 2021-2022

Udgangspunktet for budget 2022-2025 er budgetaftale for 2021-2022, der blev vedtaget af Byrådet den 7. oktober 2020.

Byrådet har den 20. august 2021 vedtaget en ny budgetaftale, som supplerer den tidligere budgetaftale som følge af opdateret indtægtsgrundlag og supplerende besparelses-og effektiviseringsforslag samt nye initiativer på drifts- og anlægsområdet.

Høring om Budget 2022

Budgettet har været i høring i perioden 3. - 17. september 2021.

Der er indkommet 13 høringssvar fra borgere, bestyrelser m.fl.

Den 15. september blev der afholdt borgermøde på Furesø Rådhus.

Budgetaftale, budgetbemærkninger og bevillingsoversigter 2022

Budgetaftale af 20. august 2021 - Budget 2022 (underskrevet)

Takster 2022 (rev. 18.11.2022)

00 Generelle bemærkninger 2022

1.0 ØU Budgetbemærkninger 2022 - generel del

1.1 ØU Budgetbemærkninger 2022 - politisk organisation

1.2 ØU Budgetbemærkninger 2022 - Administrativ organisation

1.3 ØU Budgetbemærkninger 2022 IT og Digitalisering

14 ØU Budgetbemærkninger 2022 - Kommunale ejendomme

15 ØU Budgetbemærkninger 2022 - Finansiering

1.6 ØU Bevillingsoversigter 2022

2.0 Børn og Skole Budgetbemærkninger 2022

2.1 Børn og Skole Bevillingsoversigter 2022

3.0 Kultur, fritid og idræt Budgetbemærkninger 2022

3.1 Kultur, fritid og idræt Bevillingsoversigter 2022

4.0 Beskæftigelse og erhverv Budgetbemærkninger 2022

4.1 Beskæftigelse og erhverv Bevillingsoversigter 2022

5.0 Ældre og sundhed Budgetbemærkninger 2022

5.1 Ældre og sundhed Bevillingsoversigter 2022

6.0 Handicap, social og psykiatri Budgetbemærkninger 2022-2025

6.1 Handicap, social og psykiatri Bevillingsoversigter 2022-2025

7.0 Natur og klima - budgetbemærkninger 2022

7.1 Natur og klima Bevillingsoversigter 2022

8.0 Plan og byg Budgetbemærkninger og bevillingsoversigt 2022

Kontakt

Center for Økonomi og Ressourcer

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback