Budget 2022

Budget 2022-2025 er behandlet og godkendt af byrådet den 13. oktober.

Budgettet er baseret på den budgetaftale, som Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Dansk Folkeparti indgik den 20. august som supplement til den toårige budgetaftale for 2021-2022.

Mellem 1. og 2. behandlingen er der foretaget enkelte tekniske justeringer af budgetforslaget som følge af bl.a. politiske beslutninger, ligesom kommunens indtægtsside er justeret som følge af opdateret skattegrundlag m.v.

Du kan finde referat og bilag til Budget 2022 her.

Budgetbemærkninger 2022

Budgettet er opdelt i kapitler for hvert udvalg.

Nedenfor finder du selve budgetbemærkningerne, som beskriver i tekst, tabeller og figurer, hvordan pengene bruges på de forskellige udvalgsområder.

I bevillingsoversigterne kan du se, hvordan budgettet fordeler sig på områderne under hvert udvalg.

Hvad hedder udvalgene?

Efter kommunalvalget har næsten alle udvalg fået nye navne og dermed også nye forkortelser, som du kan se nedenfor:

  • ØU - Økonomiudvalget
  • BSU - Børn og Skole
  • KFI - Kultur, Fritid og Idræt
  • BEU - Beskæftigelse og Erhverv
  • ÆSU - Ældre og Sundhed
  • HSP - Handicap, Social og Psykiatri
  • NKU - Natur og Klima
  • PBU - Plan og Byudvikling

Budgetaftale 2021-2022

Udgangspunktet for budget 2022-2025 er budgetaftale for 2021-2022, der blev vedtaget af Byrådet den 7. oktober 2020.

Byrådet har den 20. august 2021 vedtaget en ny budgetaftale, som supplerer den tidligere budgetaftale som følge af opdateret indtægtsgrundlag og supplerende besparelses-og effektiviseringsforslag samt nye initiativer på drifts- og anlægsområdet.

Høring om Budget 2022

Budgettet har været i høring i perioden 3. - 17. september 2021.

Der er indkommet 13 høringssvar fra borgere, bestyrelser m.fl.

Den 15. september blev der afholdt borgermøde på Furesø Rådhus.

 

Kontakt

Budget

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4517

Del: