Et bredt flertal bestående af Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten har vedtaget Budget 2021 for Furesø Kommune. Budget 2021 er baseret på en toårig budgetaftale. 

I referatet af byrådets 2. behandling af budgettet kan du læse mere om detaljerne i Budget 2021.

Du kan finde materialet til 2. behandlingen her.

I pressemeddelelse af 8. oktober kan du læse udtalelsen fra flertalsgruppen bag Budget 2021.

Budget 2021 - i detaljer

Budget 2021 består af en række kapitler:

  • Generelle bemærkninger: tværgående oplysninger om budgettet, herunder befolkningsgrundlaget, anlægsoversigten, udskrivningsgrundlaget, kassebeholdningen og meget mere

  • Budgetbemærkninger: beskrivelser af hvert fagudvalgsområde, herunder dagtilbud, skoler, hjemmepleje, beskæftigelse, kultur, fritid og meget mere

  • Bevillingsoversigter: budgetbevillingerne på de enkelte fagudvalgsområder.

Takster 2021 - revideret pr. 22. marts 2021

En række lovbestemte takster er ændret i 2021. Takstkataloget 2021, som indgår under afsnittet "Generelle bemærkninger" er således forældet.

Du kan finde det opdaterede takstkatalog 2021 (revideret pr. 22. marts 2021) her.

 

Høring og borgermøde

Budgetforslaget har været i høring i perioden 3. - 23. september. Der indkom i alt 52 høringssvar fra borgere, foreninger m.v., som kan ses nedenfor. Dertil kommer 9 høringssvar fra MED-udvalg, som er sendt til byrådet.

Hoved-MED har haft lejlighed til dialog om budgettet med byrådet på budgetseminaret den 26. juni og ved møde med Økonomiudvalget den 26. august. Den 17. september blev der afholdt borgermøde herom.

Kontakt

Budget

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4517