Byrådet godkendte Budget 2019-2022 den 10. oktober 2018.

Budgetforslaget for 2019-2020 bygger videre på det arbejdsprogram for Furesø Kommunes udvikling, som byrådet i enighed vedtog i foråret 2018. Målet er at sikre en god service og samtidig understøtte den grønne omstilling, hvor Furesø er foregangskommune.

Samtidig er budgetforslaget med til at fastholde balancen i budgettet i lyset af udfordringer med stigende sundhedsudgifter, flere børn og ældre, stigende udgifter til udligning, som udgør mere end 300 mio. kr. årligt, og udgifter til renter og afdrag på gælden på over 130 mio. kr. årligt.

Med Budget 2019 sikres balance og plads til udvikling og nye investeringer både på service- og anlægsområdet. Nedenfor finder du links til Budget 2019-2022.

Budget 2019 - i detaljer

Budget 2019 består af tre dele:

 • Generelle bemærkninger- tværgående oplysninger om budgettet, blandt andet befolkningsgrundlaget, anlægsoversigten, udskrivningsgrundlaget, kassebeholdningen og meget mere
 • Budgetbemærkninger - beskrivelser af hvert fagudvalgsområde, blandt andet dagtilbud, skoler, hjemmepleje, beskæftigelse, kultur, fritid og meget mere
 • Bevillingsoversigter - viser budgetbevillingerne på de enkelte fagudvalgsområder.
Budget 2019 - diverse

Her kan du læse om byrådets behandling af samt høring om Budget 2019.

 • Referat og bilag til 2. behandling af Budget 2019

  Nedenfor finder du bilagene, som indgik i 2. behandlingen.

 • Vellykket borgermøde om Budget 2019

  Mere end 60 var mødt frem til borgermødet om budgettet for de kommende år. Borgmester Ole Bondo Christensen (A) indledte med at fortælle, hvordan budgetforslaget sikrer balance i økonomien og samtidig giver plads til investeringer og udvikling af kommunen.

  ”Furesø er godt på vej til at blive den attraktive, grønne bosætningskommune, som et enigt byråd har sat sig som mål. De seneste 10 år har vi fjernet særskatten i Farum, nedbragt gælden med 600 mio. kr. og investeret i skolerenoveringer, nye daginstitutioner, nyt plejecenter, en idrætshal og senioregnede boliger,” fortalte Ole Bondo Christensen på borgermødet. 

  Budgettet for 2019 har som mål at fortsætte den gode udvikling. Der er i budgettet en række nye initiativer og investeringer samt forslag til omprioriteringer, effektiviseringer og besparelser. 

  Efter borgmesterens og udvalgsformændenes præsentationer drøftede borgerne budgetforslaget i forskellige cafeer, hvor især områder som dagtilbud, skole, social og sundhed var velbesøgte. 

  Borgermødet var en del af høringen af budgettet, der løber frem til 23. september, hvor borgerne har mulighed for at komme med deres forslag og bemærkninger til budgettet.

 • Høring om Budget 2019

  Budget 2019 har været i høring i perioden 3.-23. september 2018. Der er indkommet 14 høringssvar.

Furesøen (1)

Kontakt

Budget

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4517

Del: