Byrådet har vedtaget Budget 2018, som hviler på budgetaftalen om Budget 2017-18 samt tillæg til budgetaftale for 2018.

Budgetforslag inkl. ændringsforslag godkendt

Det samlede Budget 2018 er enstemmigt godkendt i byrådet. Budgettet er baseret på et to årigt budgetforlig for 2017-2018.

Nedenfor kan du finde bemærkningerne til Budget 2018, hvori du kan læse mere om, hvor pengene kommer fra, og hvad de bruges til.

Budget 2018

Budget 2018 er opdelt i to store dele.

Den første del er "Generelle bemærkninger" om blandt andet byrådet, befolkningsgrundlaget, anlægsoversigten, udskrivningsgrundlaget, kassebeholdning og meget mere.

Den anden del er "Budgetbemærkninger" om de enkelte fagudvalgs budgetområder, som dækker blandt andet dagtilbud, skole, hjemmepleje, beskæftigelse, kultur, fritid og meget mere.

Disse kapitler beskriver mere detaljeret de økonomiske rammer, som udvalgene har i 2018.

I venstre side af dokumentet kan du "åbne" indholdsfortegnelsen på pilen [>]. Herfra kan du klikke på de enkelte kapitler og underafsnit.

Anlægsoversigten 2018

Denne oversigt er en del af de "Generelle bemærkninger", men oversigten kan også finde den direkte i venstre side af dokumentet.

Økonomioversigter

I økonomioversigterne (også kaldet bevillingsoversigter) kan du se, hvordan udvalgenes budgetter mere specifikt er fordelt.

Furesøen Lidt Syd For Furesøbad
Del: