Aftalen blev oprindeligt indgået i 2005, og den er revideret i 2011 og 2016. En omlægning af Furesø Kommunes særtilskud, som er et element i Furesøaftalen, får virkning fra 2022 og frem.

Nedenfor kan du læse om de ti væsentligste ting i Furesøaftalen. Desuden kan du via links finde materiale om aftalen og de senere revisioner, samt kommunens forventninger til omlægningen af særtilskuddet.

Ti ting du bør vide om Furesøaftalen

Furesøaftalen dannede grundlaget for sammenlægningen

af Værløse og Farum kommuner i 2007 og beskriver de særlige økonomiske forudsætninger for sammenlægningen.

En økonomisk kompensation var en forudsætning

for sammenlægningen. Den skulle danne grundlag for en ny bæredygtig kommune, der skulle have samme udviklingsmuligheder som sammenlignelige nabokommuner.

"Åbningsbalancen" bygger på en opgørelse af forskellen i egenkapital mellem de to gamle kommuner

Forskellen blev opgjort til 2 mia. kr., hvoraf Furesø Kommune blev kompenseret for de 1,9 mia. kr. i aftalen.

En aftale om differentieret skat i Farum og Værløse

frem til og med 2013. Borgerne i Farum betalte 2,3 procentpoint mere i personskat og 7 promillepoint mere i grundskyld end borgerne i Værløse.

Særtilskud

Kommunen modtog fra 2007 og frem til og med 2021 årligt ca. 50 mio. kr. i særtilskud (2007-priser). I 2022 afløses dette særtilskud af et nyt særtilskud for perioden efter 2022.

Vi har en stor gæld

Kommunens samlede langfristede gæld udgør ca. 2,4 mia. kr. i 2018, og kommunen betaler årligt over 100 mio. kr. i rente- og afdrag på gælden.

Vi har overtaget

Flyvestation Værløse.

Furesøaftalen er forhandlet

i 2011 hvilket medførte en omlægning af gælden til statslån med fast rente. Løbetiden blev forlænget og der blev aftalt et særtilskud for perioden 2022-40. Dette nedbragte udgifterne til renter og afdrag fra årligt 200 mio. kr. til 137 mio. kr.

Låneomlægning til markedsvilkår blev aftalt i 2016

Renteudviklingen betød, at det i 2016 var gunstigt at omlægge statslånet til et lån på markedsvilkår i Kommunekredit, med en dertilhørende besparelse på årligt 13,5 mio. kr.

Vilkår for udbetaling af særtilskud

I 2022 afløses det oprindelige særtilskud af et samlet tilskud på 273 mio. kr. (2022-niveau), som udbetales i lige dele over perioden 2022-2030. Tilskuddet udgør i 2022 ca. 30,4 mio. kr.

Furesøen Med Robåde
Del: