Vær med

FUK-billede

Furesø Ungeklimaråd

Furesø Ungeklimaråd er de unges vej til klimapolitisk indflydelse. Rådet er et rådgivende organ for Byrådets politikere, og samtidig er det en ungeorganisation, der i fællesskab inspirerer andre unge til at fremme klimadagsordenen.

Klimakampen

Vær med i Klimafamiliernes Klimakamp i Furesø og dyst med din nabo, partner eller lokalsamfund, mens du udfører små klimavenlige handlinger i dagligdagen.
Handlingerne registrerer du i appen ”Klimakampen”, og så får du point i konkurrencen ud fra, hvor meget CO2 du sparer. Der er ingen minuspoint, og alle kan være med!

Genbrugs Krea Workshop

Klimafolkemøde

På et årligt Klimafolkemøde i Furesø Kommune præsenterer Klimaforum resultater, nye initiativer og fremdrift i vores Klimaplan. Her kan alle interesserede få grøn inspiration og viden via debatter, workshops, film, udstillinger m.m.
Sæt kryds i kalenderen den 28. september 2023, for der går Furesø Klimafolkemøde 2023 af stablen på Farum Bytorv.

Klimaplanens mål og visioner

I 2030 skal vi ikke udlede mere CO2, end vi optager, i 2035 skal vi optage mere CO2, end vi udleder, og i 2050 skal vi være rustede mod fremtidens klimaforandringer. Vi tror på, at vi kan lykkes, når alle bidrager med initiativer, handlinger og adfærd, der skaber et grønnere Furesø. Arbejdet er allerede begyndt. Du kan også være med. Lad os sammen realisere vores klimavision for Furesø.

Ønsker du at nørde? Gå på opdagelse i klimaplanen!

Dyk ned i klimaplanens indsatsområder, og lær om, hvordan du kan bidrage:

Energi Klima Forside

Energioptimerede bygninger og produktionsanlæg

Vores mål er en CO2-negativ energiforsyning i 2030. For at lykkes skal vi energieffektivisere i bygninger og produktionsanlæg, naturgas- og oliefyr sk…

Elbil Klima Forside

Transport og infrastruktur

Vores mål er en 70 % CO2-reduktion i transportsektoren i 2030. Det kræver flere grønne trafikanter, bedre muligheder for kollektiv transport, fossilfr…

Affald Klima Forside

Affald og genanvendelse

Vores mål er, at 80 % af alt affald genanvendes i 2030 med særligt fokus på plast. Direkte genbrug skal øges med 50 %. For at lykkes skal vi sikre b…

Landbrug Klima Forside

Landbrug og havebrug

Vores mål er at plante 20.000 træer i skove, på landbrugsarealer, i private haver, hos virksomheder og på kommunale arealer. Og vi skal udtage dyrkede…

Indkøb Klima Forside

Indkøb og adfærd

Vores mål er at reducere CO2-udledningen fra varer og tjenester, der forbruges og indkøbes i kommunen. Vi skal bl.a. fremme genbrug og deleøkonomi og…

Klimatilpasning Klima Forside

Klimatilpasning

Vores mål er at sikre kommunen mod vejr og vind som følge af klimaforandringer. Det handler bl.a. om at etablere robuste afløbs- og kloaksystemer for…

Seneste nyt om klima

Brændeovn
Nyhed

Brændeovne: Fyr korrekt og hjælp miljøet og naboen

Fyrer du korrekt, kan du fjerne hovedparten af de partikler i røgen fra din brændeovn, som er skadelige for sundheden. Samtidig forebygger du gener ov…

Fjernvarmerør På Kollekollevej I 2012
Pressemeddelelse

Farum Fjernvarme bliver en del af Vestforbrænding

Overtagelsen er betinget af godkendelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Efter en sådan godkendelse vil kunderne få prisforbedringerne allerede…

Gadelygte, Farum Hovedgade
Nyhed

Gadelamper uden lys

Der er i øjeblikket store problemer med manglende lys i gadelamperne flere steder i Furesø.

Bliv inviteret med til events og arrangementer

I Furesø Kommune kan du deltage i en række spændende arrangementer og events om klima, miljø og grøn omstilling. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag en invitation, hver gang der sker noget spændende i Furesø-kalenderen.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Se debatten fra byrådsmødet 29. juni 2022

Er du nysgerrig på, hvad der blev sagt i byrådets debat om klimaplanen på byrådsmødet 29. juni, kan du se optagelserne fra byrådsmødet her.

Lydoptagelser fra byrådsmøder