Klimaplanens mål og visioner

I 2030 skal vi ikke udlede mere CO2, end vi optager, i 2035 skal vi optage mere CO2, end vi udleder, og i 2050 skal vi være rustede mod fremtidens klimaforandringer. Vi tror på, at vi kan lykkes, når alle bidrager med initiativer, handlinger og adfærd, der skaber et grønnere Furesø. Arbejdet er allerede begyndt. Du kan også være med. Lad os sammen realisere vores klimavision for Furesø.

Klimaplan 2022-2050 for Furesø Kommune

Dyk ned i klimaplanens indsatsområder:

Energi Klima Forside

Energioptimerede bygninger og produktionsanlæg

Vores mål er en CO2-negativ energiforsyning i 2030. For at lykkes skal vi energieffektivisere i bygninger og produktionsanlæg, naturgas- og oliefyr sk…

Elbil Klima Forside

Transport og infrastruktur

Vores mål er en 70 % CO2-reduktion i transportsektoren i 2030. Det kræver flere grønne trafikanter, bedre muligheder for kollektiv transport, fossilfr…

Affald Klima Forside

Affald og genanvendelse

Vores mål er, at 80 % af alt affald genanvendes i 2030 med særligt fokus på plast. Direkte genbrug skal øges med 50 %. For at lykkes skal vi sikre b…

Landbrug Klima Forside

Landbrug og havebrug

Vores mål er at plante 20.000 træer i skove, på landbrugsarealer, i private haver, hos virksomheder og på kommunale arealer. Og vi skal udtage dyrkede…

Indkøb Klima Forside

Indkøb og adfærd

Vores mål er at reducere CO2-udledningen fra varer og tjenester, der forbruges og indkøbes i kommunen. Vi skal bl.a. fremme genbrug og deleøkonomi og…

Klimatilpasning Klima Forside

Klimatilpasning

Vores mål er at sikre kommunen mod vejr og vind som følge af klimaforandringer. Det handler bl.a. om at etablere robuste afløbs- og kloaksystemer for…

Furesø Ungeklimaråd

Furesø Ungeklimaråd er de unges vej til klimapolitisk indflydelse. Rådet er et rådgivende organ for Byrådets politikere, og samtidig er det en ungeorganisation, der i fællesskab inspirerer andre unge til at fremme klimadagsordenen.

Vær med

Seneste nyt om klima

Sparenergi På Klimafolkemøde
Pressemeddelelse

Fuld fart på Furesøs klimaindsats

Bare et halvt år efter, at Furesø Kommune fik sin første, samlede plan for klimaet, er der sat gang i mere end 40 indsatser under planen. Nu forberede…

Klimafamilie
Nyhed

Få inspiration til en klimavenlig hverdag

Den 26. januar og igen den 2. februar er der grøn fællesspisning efterfulgt af et Sparenergi-arrangement.

Fjernvarmerør På Kollekollevej I 2012
Nyhed

Hold dig opdateret om fjernvarmen

Borgere, der ejer ejendom eller virksomhed i Furesø Kommune, fik i december 2022 brev om deres muligheder for at få adgang til fjernvarme. Brevet er…

Sparenergi På Klimafolkemøde

Information, uddannelse og deltagelse

Den grønne omstilling sker, når vi alle bidrager til at finde og skabe løsninger i fællesskab. Det kræver vidensdeling, oplysning, undervisning og fællesskaber på kryds og tværs.

Her finder du en oversigt over alle de grønne initiativer og sociale fællesskaber i Furesø Kommune, som du kan blive en del af og bidrage til.

Klimaforum

Vores indsatser for klima og miljø evalueres løbende i en nyetableret organisation: Klimaforum.

I Klimaforum er relevante aktører samlet i en bred organisering, og medlemmerne repræsenterer hele kommunens geografi.

Genbrugs Krea Workshop

Klimafolkemøde

På et årligt Klimafolkemøde i Furesø Kommune præsenterer Klimaforum resultater, nye initiativer og fremdrift i vores Klimaplan. Her kan alle interesserede få grøn inspiration og viden via debatter, workshops, film, udstillinger m.m.

Sæt kryds i kalenderen den 28. september 2023, for der går Furesø Klimafolkemøde 2023 af stablen på Farum Bytorv.

Bliv inviteret med til events og arrangementer

I Furesø Kommune kan du deltage i en række spændende arrangementer og events om klima, miljø og grøn omstilling. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag en invitation, hver gang der sker noget spændende i Furesø-kalenderen.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Se debatten fra byrådsmødet 29. juni 2022

Er du nysgerrig på, hvad der blev sagt i byrådets debat om klimaplanen på byrådsmødet 29. juni, kan du se optagelserne fra byrådsmødet her.

Lydoptagelser fra byrådsmøder