Som noget nyt indfører Furesø Kommune og de øvrige kommuner i Vestforbrændings opland nummerpladebetaling for erhvervsaffald på genbrugsstationerne. Det betyder, at alle bilers nummerplader bliver scannet ved indkørsel på genbrugsstationerne. Biler, der er ejet af virksomheder, registreres og faktureres herefter månedligt for antallet af gange, virksomheden har besøgt genbrugsstationerne.

Genbrugsstationen, Gammelgårdsvej 79 i Farum

Åbent hver dag kl. 10.00 – 18.00 med undtagelse af den 24., 25., 26. og 31. december og den 1. januar. Her kan du også aflevere genbrugseffekter til Spejdernes Genbrug.

Genbrugsstationen, Ballerupvej 75 i Værløse

Åbent hver dag kl. 12.00 -19.00 med undtagelse af den 24., 25., 26.  og 31. december og den 1. januar.

Hvad kan jeg aflevere på genbrugsstationen?

Affald og genanvendelige materialer skal ved afleveringen sorteres i følgende nummererede fraktioner:

01 Metal
04 Mursten, tegl, gasbeton
05 Døre og vinduesrammer med klart glas
06 Køleskabe, frysere
07 Jord, ler, grus
08 Beton, sten, terrazzo, marmor
09 Haveaffald (max. 1 m)
11 Flasker og husholdningsglas
12 Aviser, ugeblade, reklamer, telefonbøger, kuverter, brevpapir
13 Tøj, sko
18 PVC til genanvendelse (hård PVC)
19 Trærødder, stød (max. 1,5 m)
20 Autodæk med og uden fælge
21 Plastfolie (f.eks. indkøbsposer og plastsække)
22 Gips
23 Kabelskrot
25 Plastdunke (rene og skyllede)
28 Pap, karton
29 Kontor- og edb-papir
30 TV- og computerskærme
31 Radio og video
32 Små el-husholdningsapparater (legetøj, værktøj, køkkenudstyr)
33 IT- og teleudstyr
40 Springmadrasser, fjedermøbler
41 Stort brændbart (min. 1 m)
42 Småt brændbart (max. 1 m), plast, gulvtæpper (fri længde)
60 Mørtel, porcelæn, keramik, gips, spejle
62 Tagpap, asfalt, mineraluld, imprægneret træ, ikke genanvendeligt PVC
64 Eternit
80 Farligt affald (olie, kemikalier, batterier, akkumulatorer, kviksølv, pesticider, maling)
81 Lysstofrør, sparepærer

Affaldet skal sorteres og placeres i henhold til skiltningen og/eller opsynets vejledning. Farligt affald skal afleveres til opsynet i forsvarligt lukket emballage med oplysning om indhold.

Kontakt

Affald

Har du spørgsmål om affald?

Ring til Vestforbrændings kundeservice
tlf.nr. 7025 7060
Mandag - torsdag kl. 7 - 15.30
Fredag kl. 7 - 15

kundeservice@vestfor.dk