Tilmelding

Hvis din virksomhed ønsker at benytte en eller flere af de 24 genbrugsstationer i Vestforbrændings 19 ejerkommuner, skal du tilmelde den først. Når du tilmelder virksomheden, skal du vælge, om du vil købe et årskort eller engangsbillet.

Årskort eller engangsbillet

Hvis din virksomhed ofte benytter genbrugsstationerne, kan det bedst betale sig at købe årskort.

Hvis din virksomhed ikke benytter genbrugsstationerne så tit, er engangsbillet den bedste løsning. Når du er tilmeldt, betaler du for engangsbilletten ved at sende en SMS, når I besøger genbrugsstationen. 

Endnu ikke tilmeldt

Hvis din virksomhed ankommer til genbrugsstationen uden at være tilmeldt, kan I betale for engangsbilletten via opkald fra mobiltelefon.

Læs mere om årskort, engangsbillet og tilmelding

Biltyper

Hvis du er i tvivl om, hvilken kategori din biltype hører under, kan du se i Vestforbrændings katalog over biltyper.

Genbrugsstationen, Gammelgårdsvej 79 i Farum

har åbent hver dag kl. 10.00 – 18.00 med undtagelse af den 24., 25., 26. og 31. december og den 1. januar. Her kan du også aflevere genbrugseffekter til Spejdernes Genbrug.

Genbrugsstationen, Ballerupvej 75 i Værløse

har åbent hver dag kl. 12.00 -19.00 med undtagelse af den 24., 25., 26.  og 31. december og den 1. januar.

Hvad kan jeg aflevere på genbrugsstationen?

Affald og genanvendelige materialer skal ved afleveringen sorteres i følgende nummererede fraktioner:

01 Metal
04 Mursten, tegl, gasbeton
05 Døre og vinduesrammer med klart glas
06 Køleskabe, frysere
07 Jord, ler, grus
08 Beton, sten, terrazzo, marmor
09 Haveaffald (max. 1 m)
11 Flasker og husholdningsglas
12 Aviser, ugeblade, reklamer, telefonbøger, kuverter, brevpapir
13 Tøj, sko
18 PVC til genanvendelse (hård PVC)
19 Trærødder, stød (max. 1,5 m)
20 Autodæk med og uden fælge
21 Plastfolie (f.eks. indkøbsposer og plastsække)
22 Gips
23 Kabelskrot
25 Plastdunke (rene og skyllede)
28 Pap, karton
29 Kontor- og edb-papir
30 TV- og computerskærme
31 Radio og video
32 Små el-husholdningsapparater (legetøj, værktøj, køkkenudstyr)
33 IT- og teleudstyr
40 Springmadrasser, fjedermøbler
41 Stort brændbart (min. 1 m)
42 Småt brændbart (max. 1 m), plast, gulvtæpper (fri længde)
60 Mørtel, porcelæn, keramik, gips, spejle
62 Tagpap, asfalt, mineraluld, imprægneret træ, ikke genanvendeligt PVC
64 Eternit
80 Farligt affald (olie, kemikalier, batterier, akkumulatorer, kviksølv, pesticider, maling)
81 Lysstofrør, sparepærer

Affaldet skal sorteres og placeres i henhold til skiltningen og/eller opsynets vejledning. Farligt affald skal afleveres til opsynet i forsvarligt lukket emballage med oplysning om indhold.

Kontakt

Affald

Har du spørgsmål om affald?

Ring til Vestforbrændings kundeservice
tlf.nr. 7025 7060
Mandag - torsdag kl. 7 - 15.30
Fredag kl. 7 - 15

kundeservice@vestfor.dk