Når du handler med Furesø Kommune

 • Når du sender en faktura til Furesø kommune, skal det ske elektronisk via Nem-Handel.
 • Husk altid at forsyne dine fakturaer med et EAN-nummer og en person-reference.
 • Furesø Kommune har en betalingsfrist på 30 dage fra korrekt modtaget faktura. Denne frist gælder fra tidspunktet, hvor kommunen får kendskab til den korrekte udførte faktura, dvs. modtagelsesdatoen.
 • Er fakturaen mangelfuld eller fejlbehæftet betales den ikke, før en ny korrekt faktura er modtaget.
 • Det er gratis at sende fakturaen via Nem-Handel.

Kommunens CVR-nr.

 • 29188327
 • Vær opmærksom på, at varerne altid skal leveres til en kommunal adresse i Furesø Kommune. Adresserne fremgår af EAN-listen nedenfor.

Din elektroniske faktura

Her kan du læse, hvordan du sender en faktura eller kreditnota direkte til en myndighed eller offentlig institution. HUSK - du skal bruge NemID privat eller Medarbejdersignatur.

Oversigt over kommunens EAN-numre og P-numre

Her finder du også adresser på kommunens virksomheder, institutioner og administration.

 • Center for Borgerservice og Kultur
  Navn EAN-nr. P-nummer Adresse Postnummer og by

  Borgerservice og Kontaktcenter:

         
  Borgerservice og Kontaktcenter 5798008507601 1003274142 Bymidten 48 3500 Værløse 
  Regninger fra Apotek 5798008505508 1003274143 Bymidten 48 3500 Værløse
  Helbredstillæg, alm. og udvidet 5798008507755 1003274144 Bymidten 48 3500 Værløse
  Idrætsområdet:        
  Central drift - idræt 5798008504488 1003274385 Stiager 2 3500 Værløse
  Farum Park 5798008504488 1018964860 Idrætsvænget 2 3520 Farum
  Farum Arena 5798008504488 1017089060 Stavnsholtvej 41 3520 Farum
  Farum Svømmehal 5798008507427 1003276856 Farum Park 20, st.th 3520 Farum
  Værløse Svømmehal 5798008526725 1010403347 Kirke Værløsevej 60 3500 Værløse 
  Furesøbad 5798008507434 1003274154 Frederiksborgvej 101 3500 Værløse 
  Kulturområdet:        
  Kulturafdelingen 5798008504495 1003274385 Stiager 2 3500 Værløse
  Furesø Arkiv & Museer 5798008504518 1016925833 Kulturtorvet 12 3520 Farum
  Furesø Musikskole 5798008504525 1001501298 Kulturtorvet 12 3520 Farum
  Farum Kulturhus 5798008504549 1005259178 Kulturtorvet 12 3520 Farum
  Kulturhuset Galaksen 5798008527425 1012836771 Bymidten 48 3500 Værløse
  Furesø Bibliotekerne 5798008526718 1003276704 Kulturtorvet 12 3520 Farum
  Folkeoplysnings- og Fritidsområdet:        
  Folkeoplysning 5798008504532 1003274385 Stiager 2 3500 Værløse 
  Fritidsvejledning 5798008504532 1003274385 Stiager 2 3500 Værløse 
  Forsamlings- og medborgerhuse 5798008504532 1003274385 Stiager 2 3500 Værløse 
  Events 5798008504532 1003274385 Stiager 2 3500 Værløse 
           
 • Center for By og Miljø
  Navn EAN-nr. P-nummer Adresse Postnummer og by
  Center for By og Miljø   1003274385 Stiager 2 3500 Værløse
  Byudviklingsafdelingen 5798008505164      
  herunder;        
  Sekretariat - Byggesager        
  Sekretariat - Plansager        
  Teknisk sekretariat D/T        
  Natur- og Miljøafdelingen 5798008504723      
  Bærdygtighed og Klima 5798008507656      
  Sekretariat for By og Miljø 5798008505072      
  Affald 5798008507571      
  Vej og Park 5798008505102      
  Driftsgården 5798008526770 1003274282 Ny Vestergårdsvej 7-9 3500 Værløse
  herunder;        
  Entreprenør        
  Gartner        
  Genbrugsstationer, rotter mv.        
  Servicefunktioner        
  Teknisk service        
  Betjente        
  Pedeller        
  Rengøring        
  Værksted        
 • Center for Børn og Voksne
  Navn EAN-nr. P-nummer Adresse Postnummer og by
  Center for Børn og Voksne   1013187564 Stiager 2 3500 Værløse 
  Team Bolig 5798008507557   Stiager 2 3500 Værløse
  Furesø Familiehus 5798008504020 1012985211 Stavnsholtvej 168 3520 Farum
  Ungehuset 5798008527289 1017052558 Paltholmterrasserne 1B 3520 Farum
  SSP     Paltholmterrasserne 11 3520 Farum
  Familierådgivningen 5798008505171 1003274269 Stiager 2 3500 Værløse
  PPR og Forebyggelse 5798008527043   Stiager 2 3500 Værløse
  Specialpædagoger        
  Talepædagoger og konsulenter        
  Voksenhandicap - myndighedsområdet        
  Voksenhandicapområdet - ophold 5798008527050   Stiager 2 3500 Værløse
  Voksenhandicap - visitationen 5798008505096      
  Voksenhandicap udførerområde        
  Bofællesskabet Langkærgård 5798008526688 1011538351 Højeloft Vænge 4 3500 Værløse
  Det Udegående Team 5798008507281   Stavnsholtvej 168 3500 Værløse
  Bofællesskabet Svanepunktet 5798008507519 1015245340 Bybækterrasserne 152 A 3520 Farum
  Overgangsboligerne 5798008504044 1013133073 Lillevangspark 8 3520 Farum
  Lynghuset (aktivitetstilbud) 5798008507380 1003274312 Kirke Værløsevej 36 3500 Værløse
  Bofællesskabet i Jonstrup 5798008526671   Jonstrupvangvej 140 3500 Værløse
  Lyspunktet 5798008507014 1020867767 Nygårdsterrasserne 221 3520 Farum
  Skiftesporet 5798008507540   Ll. Værløsevej 36 A 3500 Værløse 
  Botilbud Søndersø 5798008506826   Kirke Værløsevej 48 E 3500 Værløse
  Voksenhandicap - Undervisning 5798008506918      
 • Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse
  Navn EAN-nr. P-nummer Adresse Postnummer og by
  Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse 5798008526831 1003274385 Stiager 2 3500 Værløse
  Mellemkommunal afregning - børn 5798008526848      
  Mellemkommunal afregning - skoler 5798008505041      
  Ressourcegruppen 5798008526824      
  PPR 6-18 år 5798008507731      
  Sundhedsplejen 5798008527074   Kulturtorvet 12 3520 Farum
  Tandplejen 5798008526701 1003274221 Kirke Værløsevej 50 3500 Værløse
  Skoler og FFO        
  Egeskolen 5798008526602 1003274270 Jonstrupvangvej 150 D 3500 Værløse
  Hareskov Skole 5798008526565 1003274439 Poppel Allé 6 3500 Værløse
  Hareskov FFO 5798008507205   Poppel Allé 14 3500 Værløse
  Lille Værløse Skole 5798008526572 1003274294 Ryetvej 1 3500 Værløse
  Værløse FFO 5798008507250 1003274300 Ryetvej 1 3500 Værløse
  Lyngholmskolen 5798008507274 1003276819 Hvilebækgårdsvej 1 3520 Farum
  Lyngholm FFO 5798008507199   Hvilebækgårdsvej 1 3520 Farum
  Skole-it 5798008505447   Ryetvej 1 3500 Værløse
  Solvangskolen 5798008504624 1003276881 Nordtoftevej 58 3520 Farum
  Solvang FFO 5798008507212 1003881104 Nordtoftevej 56 3520 Farum
  Stavnsholtskolen 5798008504631 1003277086 Stavnsholtvej 43 3520 Farum
  Stavnsholt FFO 5798008507229 1021594918 Stavnsholtvej 43 A 3520 Farum
  Syvstjerneskolen 5798008526589 1003274373 Skovløbervangen 1 3500 Værløse
  ADHD Center Furesø  5798008507052   Skovløbervangen 1 3500 Værløse
  Syvstjernen Fritidstilbud 5798008507236 1003274361 Skovløbervangen 1N 3500 Værløse
  Søndersøskolen 5798008526596 1003274191 Kirke Værløsevej 50 3500 Værløse
  Søndersø FFO 5798008507243   Kirke Værløsevej 50 3500 Værløse
  Furesø Ungdomsskole 5798008526541 1003276959 Paltholmterrasserne 1 3520 Farum
  Skolelandbruget 5798008504587 1010664329 Stavnsholtvej 171 3520 Farum
  Fritidshjemmets Andelsforening 5798008506888   Nordtoftevej 56 3520 Farum
  Espebo Børnecenter 5798008526336 1016724773 Ryetvej 157 3500 Værløse
  Dagtilbud        
  Atlantis 5798008504266 1003276996 Ryttergårdsvej 100-102 3520 Farum
  Birkedal 5798008526305 1006085060 Kollekollevej 75 3500 Værløse
  Bøgely 5798008526329 1003274452 Ravnehusvej 20 3500 Værløse
  Børnehuset Birkhøj 5798008504358   Birkhøjterrasserne 2 B 3520 Farum
  Børnehuset Kirke Værløse 5798008526350 1003274087 Bygaden 27 3520 Værløse
  Børnehuset Lyngholm 5798008504334 1003276820 Hvilegårdsvej 15-17 3520 Farum
  Børnehuset Mimers Brønd 5798008504327 1003276716 Paltholmterrasserne 6A 3520 Farum
  Egetræet Skovstjernen 5798008526404 1004085713 Skovlinien 23 3500 Værløse
  Børnehuset Solbjerg 5798008526411 1004882098 Solbjerghaven 2 3500 Værløse
  Børnehuset Søndersø 5798008526428 1003274233 Solbjerghaven 4 3500 Værløse
  Børnehuset Åkanden 5798008526398 1003274464 Skovbovænget 75 3500 Værløse
  Dagplejen 5798008504273 1003625303 Paltholmterrasserne 9A 3520 Farum
  Dalgården 5798008526244 1003274105 Dalsø Park 107-109 3500 Værløse
  Farum Nordby Børnehus 5798008504372 1003276741 Regimentsvej 14 3520 Farum
  Farum Vejgaard 5798008504280 1005052726 Stavnsholtvej 170 3520 Farum
  Farumsødal 5798008504297 1003277128 Vejgårdspark 128-130 3520 Farum
  Græshoppen 5798008504303 1003276753 Gammelgårdsvej 15 3520 Farum
  Hareskov Børnehus 5798008526343 1015434410 Skovmose Allé 55 3500 Værløse
  Humlehaven 5798008504396 1003881098 Stavnsholt vej 47 3520 Farum
  Solstrålen 5798008504310 1004882967 Nordtoftevej 56 C 3520 Farum
  Egetræet Kollekolle 5798008526275 1006739404 Tornekrogen 64 3500 Værløse
  Krudthuset 5798008526367 1003274051 Bringetoften 26 3500 Værløse
  Nordvænget 5798008504457 1003276984 Ryttergårdsvej 48 3520 Farum
  Nørreskov 5798008526381 1003274166 Højeloft Vænge 46 3500 Værløse
  Paletten 5798008504464 1003276674 Ryttergårdsvej 106 3520 Farum
  Ryet Børnehus 5798008507304 1006471666 Bavnehøjpark 4a 3500 Værløse
  Røde Sol 5798008504365 1003276868 Lindegårdsvej 2 3520 Farum
  Stavnsholt Børnehus 5798008504440 1003277098 Stavnsholtvej 45 3520 Farum
  Skovbakken 5798008507724 1024419831 Stavnsholtvej 39 3520 Farum
  Børnehuset Vingesus 5798008507786 1026321375 Perimetervejen 16, Jonstrup 3500 Værløse
  Hjertet 5798008506963   Alfred Sørensensvej 4 3520 Farum
 • Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg

   

  Navn EAN-nr. P-nummer Adresse Postnummer og by
  Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg 5798008507632 1003274385 Stiager 2 3500 Værløse
  Forsyning (el, vand og varme) 5798008504846      
  Ejendomsadministration (køb og salg) 5798008507533      
  Affaldssortering 5798008507625      
  Vedligehold og anlæg 5798008507748      
  Forsikringer - ejendomme 5798008506833      
  Servicevagten 5798008507342      
  Drift og Service 5798008504839      
  Håndværkere 5798008507359      
  Kantine 5798008526916      
  Rengøring 5798008507595      

   

 • Center for Sundhed og Seniorliv
  Navn EAN-nr. P-nummer Adresse Postnummer og by
  Center for Social og Sundhed   1003274385 Stiager 2 3500 Værløse
  Socialsekretariatet 5798008526992      
  Socialsekretariatet - Ældrepleje og aktiv 5798008526985      
  Pleje og Omsorg        
  Aktivitetscenter Skovgården 5798008526619 1003274324 Skovgården 1 3500 Værløse
  Hjemmepleje 5798008507373      
  Hjemmepleje Nord 5798008505126 1003276789 Gammelgårdsvej 88 3520 Farum
  Hjemmepleje Syd 5798008526664 1009710171 Bymidten 118 3500 Værløse
  Hjælpemiddeldepot 5798008526756 1027211409 Gammelgårdsvej 88 3520 Farum
  Lillevang Pleje 5798008504150 1007522009 Lillevænget 1 3520 Farum
  Produktionskøkken 5798008504167   Lillevænget 1 3520 Farum
  Plejecentret Svanepunktet 5798008526626 1020322213 Paltholmterrasserne 35-38 st. 3520 Farum
  Rehabiliteringscenter 5798008506956      
  Plejecentret Solbjerghaven 5798008526657 1007521207 Solbjerghaven 6 3500 Værløse
  Sundhed og Forebyggelse        
  Genoptræningscentret 5798008526640      
  herunder:        
  Svanepunktet   1016724684 Paltholmterrasserne 47 st. 3520 Farum
  Furesø Hjemmesygepleje 5798008507373   Paltholmterrasserne 13 a 3520 Farum
  Sundhedsfremme 5798008505089   Stiager 2 3500 Værløse
  Hjælpemidler, krop 5798008506901   Stiager 2 3500 Værløse
  Hjælpemidler, ergo 5798008506895      
  Hjælpemidler for døende 5798008507564      
 • Center for Økonomi og Ressourcer
  Navn EAN-nr. P-nummer Adresse Postnummer og by
  Center for Økonomi og Ressourcer   1003274385 Stiager 2 3500 Værløse
  Regnskabsafdelingen 5798008504822      
  herunder:        
  Budgetafdelingen        
  Team Betaling        
  Indkøb/Udbud 5798008506819      
  IT & Digitalisering 5798008526909      
  Ledelsessekretariatet 5798008526510      
  Udvikling og Kommunikation 5798008507472      
  Kommunikation 5798008504709      
  Personaleafdelingen 5798008526893      
  Erhverv 5798008507618 1003274385    
  Skærmbriller 5798008507649      
 • Jobcenter Furesø
  Navn EAN-nr. P-nummer Adresse Postnummer og by
  Jobcenter Furesø   1014356742 Hvedemarken 3-5 3520 Farum
  Indsatsklare og sygemeldte 5798008527500      
  Jobcenter        
  Jobcenter Sekretariat        
  Jobklare og Integration        
           
  Arbejdsmarkedsteam 5798008506932      
           
  Jobcenter Forsikrede 5798008507298      
           
  Virksomhedsteam 5798008506949      
           
  Ydelse (Dagpenge mv.) 5798008527418      
           
  APØ-sager 5798008506857      
           
  Enkelt- og Andre Ydelse (EYAY) 5798008506840      
           
  Den kommunale ungeindsats 5798008507441      
           
  Sprogcenter Furesø 5798008503962 1007970524 Hvedemarken 3 3520 Farum
           

Center for Økonomi og Ressourcer

Regnskab

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4550
E-mail: regnskab@furesoe.dk