Virksomhedspraktik er et kortere forløb uden lønudgift for virksomheden. Virksomhedspraktikken afdækker og optræner den lediges faglige, sociale og/eller sproglige kompetencer, og er en god en god måde at blive opkvalificeret på.

Som virksomhed får du mulighed for at afdække og vurdere, om den ledige kan ansættes i et fast job efter virksomhedspraktikken. Et praktikforløb giver ligeledes mulighed for at opkvalificere og træne borgeren i bestemte opgaver, så vedkommende kan blive klar til ansættelse i en bestemt stilling.
Virksomhedspraktikker varer som regel i op til fire uger. For nogle grupper kan virksomhedspraktikken forlænges yderligere.

Inden praktikperioden afsluttes, er det en god ide at give praktikanten en tilbagemelding på mulighederne for ansættelse, uddannelse eller andet, der kan hjælpe vedkommende videre i arbejdslivet.

Kontakt Jobcenter Furesø om mulighederne for at få en ledig i praktikforløb. Vi har allerede kontakt med kandidater indenfor flere områder

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

Virksomhedsteam

Hvedemarken 3-5
3520 Farum

Tlf.: 7235 5100