Gør en forskel
Et småjob er en rigtig god trædesten for ledige, der har svært ved at finde arbejde. Det kan kræve lidt mere støtte og oplæring fra jeres side, men erfaringerne viser, at I får engagerede medarbejdere, der med tiden kan udfylde en større og større rolle.

Som udgangspunkt skal I dog være villig til at se bort fra et opsigelsesvarsel, hvis personen skulle få tilbudt andet arbejde.

Medarbejderen får naturligvis supplerende offentlig ydelse ud over den løn, I giver.


Få løst mindre opgaver

Har I opgaver, der ikke bliver løst i det daglige – eller af faglærte medarbejdere, som bruger alt for meget tid på at løse ufaglærte opgaver?

Så kan I med fordel ansætte en medarbejder i et såkaldt småjob i få timer om ugen. I betaler kun løn for de timer, I ansætter. fx til:

  • Lettere rengøring
  • Lagerarbejde
  • Arkivering
  • Mødeforberedelse
  • Frokost-indkøb mv.

 

Masser af fordele
Der er mange fordele ved at ansætte én i et småjob:

I kan få løst de opgaver, der stjæler tid fra jeres kerneopgaver, eller som er svære at finde ressourcer til.
I får mulighed for at afprøve samarbejdet med en medarbejder.
I kan eventuelt starte med at ansætte en ledig i virksomhedsprak­tik eller løntilskud og dermed oplære medarbejderen i nye arbejds­opgaver, som så kan føre til få ordinært aflønnede timer. Timetallet kan altid øges.

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

Virksomhedsteam

Hvedemarken 3-5
3520 Farum

Tlf.: 7235 5100