Anmeldelse af sygefravær

I skal melde en medarbejders sygefravær til kommunen via NemRefusion – brug linket forneden. Det er vigtigt, I overholder fristerne for at anmelde sygefravær, da det kan få betydning for udbetaling af sygedagpenge.

Normalt skal du, som arbejdsgiver, udbetale løn eller sygedagpenge i de første 30 kalenderdage af lønmodtagerens sygeperiode. Du kan herefter få udbetalt refusion, hvis du udbetaler løn under sygefraværet, og hvis lønmodtageren opfylder betingelserne for dagpenge fra kommunen.

Frister

Hvis du som arbejdsgiver betaler løn under sygefraværet, kan du melde fraværet fra den 23. sygefraværsdag. Du skal desuden melde fraværet senest 5 uger efter første fraværsdag.

Hvis du som arbejdsgiver ikke betaler løn under sygefraværet, skal du melde fraværet senest 1 uge efter første fraværsdag. Begge dele gør du i NemRefusion.

Hvis du har en sygedagpengeforsikring læs mere her.

Vær også opmærksom på at der skal søges sygedagpengerefusion senest tre måneder efter, lønnen til medarbejderen er udbetalt.

Søg og find information om sygedagpengerefusion her.

Fortæl medarbejderen om de blanketter, de skal udfylde

Vi anbefaler, at du orienterer din medarbejder om, at han/hun automatisk vil modtage et underretningsbrev i sin digitale postkasse, og at det er vigtigt, at han/hun følger vejledningen om udfyldelse af ansøgning om sygedagpenge og/eller oplysningsskema via Mit Sygefravær.

For at indberette digitalt skal virksomheden bruge en digital medarbejdersignatur. Den kan bestilles på NemID.dk.

Refusion af barselsdagpenge

Arbejdsgivere, selvstændige og a-kasser skal anmelde barselsfravær digitalt til Udbetaling Danmark på Nemrefusion. Det er også her, virksomheder søger om refusion for den løn, de udbetaler under fraværet.

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14