Skip til hoved indholdet

Delvis sygemelding

En tidlig og aktiv indsats betyder bedre sammenhæng mellem job og helbred

Positiv tilknytning til arbejdspladsen

Hvis en medarbejder får øget fravær på grund af længerevarende sygdom eller deltagelse i behandling, kan jobcentret hjælpe med at fastholde medarbejderen via delvis syge- eller raskmelding.

Delvis sygemelding 

Delvis sygemelding bruges til medarbejdere, som i en periode er delvist fraværende fra sit arbejde på grund af behandlinger, eller hvis medarbejderen på grund af sygdom kun kan klare en del af sit normale arbejde.

Delvis raskmelding

Delvis raskmelding bruges til medarbejdere, som efter længere tids sygdom er klar til at vende tilbage til arbejdet, men har behov for at begynde på nedsat tid for gradvist at optrappe til normal tid.

Mulighedserklæring

Mulighedserklæringen erstatter "Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed"

Arbejdsgivere kan anmode den sygemeldte om en mulighedserklæring i tilfælde, hvor der er tvivl om mulighederne for at arbejde. Formålet med mulighedserklæringen er at afdække, hvad medarbejdere kan på trods af sin sygdom, og mulighedserklæringen har således til formål at bidrage til, at lønmodtagere fastholdes i arbejde. Der er tre parter om at udfylde erklæringen, nemlig arbejdsgiveren, den sygemeldte og lægen.

Hvornår anvendes erklæringen?

Virksomheden har mulighed for at udfylde en mulighedserklæring sammen med den sygemeldte medarbejder.

Erklæringen er specielt nyttig, hvis der i dialogen mellem virksomheden og usikkerheden om, hvilke arbejdsfunktioner medarbejdere kan variere under sin sygdom. 

Del 1 udfyldes af virksomheden og medarbejder i fællesskab og beskriver medarbejderens funktionsnedsættelser og påvirkede jobfunktioner samt eventuelle aftalte skånehensyn.

Del 2 udfyldes af lægen på baggrund af en samtale med medarbejdere og oplysningerne i del 1 og foretager herefter en vurdering.

Kontakt

Jobcenter Furesø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Åbningstider

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback