Sådan fejlmelder du gadelys

Fra en smart phone

Furesø Borgertip er en app til din smartphone, der giver dig mulighed for at tippe kommunen digitalt med mobilen i hånden.

Med et enkelt tryk på telefonen kan du sende et billede til kommunen, der samtidig kan se, præcis hvor det er taget. Du får mulighed for at indberette forskellige forhold under emnerne: Veje, stier, fortove og landskabsukrudt.

Fra din computer

Du kan også indberette til borgertippen via din computer.

Send en mail

Har du ikke mulighed for at bruge app'en, kan du sende en mail til vejbelysning@furesoe.dk.

Akut henvendelse

Ved en akut situation, f.eks. ved fare for stød, ring på tlf.: 7235 5190.

Vi moderniserer vejbelysningen

Furesø Kommune moderniserer i årene 2021-2023 kommunens vejbelysning.
På kortet nedenfor kan du se hvilke belysningsarmaturer, vi regner med at udskifte i dette halvår. Kortet opdateres løbende.

Bus 333
Nyhed

Ændring af buszone i Farum

Efter ønske fra Furesø Kommune har Movia foretaget en tilpasning af buszonerne i Farum. Farum Kaserne indgik tidligere i zone 72, mens resten af Farum…

Omkørsel Høvelvangsvej September 2023
Nyhed

Filmoptagelse på Høveltsvangsvej

Høveltsvangsvej øst for Skovmosen vil være lukket for gennemkørsel den 5 og 6. oktober mellem k. 07:00 og 17:00. Der vil være omkørsel via Frederiksbo…

Kontakt

Gadelys

7235 5190
vejbelysning@furesoe.dk

Del: