• Hvem kan søge om hjælp til boligindretning?

  Hvis du eller dit barn har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan Visitationen hjælpe med at vurdere, om din nuværende bolig kan anses for at være egnet som opholdssted, eller om vi kan gøre den egnet med boligindretninger.

  Du kan søge om hjælp til boligindretning hvis har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det betyder, at du skal være færdigbehandlet.

  Det er en forudsætning, at boligindretningerne er nødvendige, og at problemet ikke kan afhjælpes på anden vis, fx ved hjælp af hjælpemidler, hjemmepleje eller at du indretter dig på en anden måde i boligen.

  Du kan søge om hjælp til boligindretninger, uanset om du bor til leje, er andelshaver eller ejer din bolig.

  Det er servicelovens § 116, der beskriver de lovmæssige rammer for bevilling af hjælp til boligindretning.

 • Sagsforløb
  • Afgørelsen træffes på baggrund af en samlet vurdering af din situation.

  • I nogle tilfælde skal vi bruge lægeoplysninger for at kunne vurdere en ansøgning. Du kan forvente at blive kontaktet af en fra visitationen, hvor du får mulighed for at uddybe din ansøgning.

  • Du har ret til at have en bisidder hos dig. Dette kan være en pårørende, en ven eller en repræsentant fra en patientorganisation.

  • De oplysninger du giver os, bliver gemt elektronisk.
 • Kan en anden søge for mig?

  Ja.

  Den der søger på dine vegne skal bruge en fuldmagt. Du finder et link til en skabelon til fuldmagt i den digitale ansøgningsblanket. 

  Du kan også finde blanketten til fuldmagt her.

  Vær opmærksom på, at fuldmagten skal printes ud og skrives under.  

 • Hvad er boligindretning?

  Boligindretning kan fx være fjernelse af dørtrin, opsætning af trappelift, ændringer af dørbredder, opsætning af gelænder, automatiske døråbnere og lignende.

  Vi har forskellige muligheder for at gøre din bolig bedre egnet med boligindretninger, hvis de er nødvendige.

  Ofte vil vi pege på, at du eller familien kan indrette jer anderledes ved fx at flytte om på møbler, bytte om på værelser eller købe fx væg til væg tæpper og akustikbilleder, der kan gøre et rum langt mere lyddæmpet for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted.

  Det er derfor ikke sikkert, at I bliver berettiget til bevilling af noget specifikt af kommunen, men får råd og vejledning til selv at løse de boligmæssige ulemper.

  Vores fokus er primært dine eller dit barns muligheder for at fungere i boligen med funktionsnedsættelsen og arbejdsmiljøet for evt. hjælpere. Sekundært tager vi hensyn til familien som helhed.

 • Reetablering

  Hvis du bor i ejerbolig, kan du som udgangspunkt ikke få reetableret boligindretningen. Hvis du bor i lejebolig, gælder reglerne om frit valg af materialer og håndværker ikke fuldt ud, og reetableringsudgifterne kan blive større. Hvis du vælger andre materialer, skal du selv afholde evt. yderligere udgifter til reetablering - dette gælder både for ejer- og lejebolig.

 • Vær opmærksom på

  Du kan ikke få støtte til en boligindretning, blot fordi den nuværende indretning er uhensigtsmæssig. Hvis boligindretningen har karakter af istandsættelse eller modernisering, kan der heller ikke ydes støtte. Du kan normalt ikke få støtte til en boligindretning, der er iværksat før ansøgning og bevilling.

  En boligindretning bliver din ejendom, og du skal som udgangspunkt selv bestille og betale for drift, vedligehold, reparationer og eventuel flytning til anden bolig.

Tider for sagsbehandling på handicap- og ældreområdet

Nedenfor finder du tider for sagsbehandling på handicap- og ældreområdet

Hjemmepleje

Her kan du læse om dine muligheder for at få hjælp i dit hjem, hvis det af fysiske, psykiske eller sociale årsager er vanskeligt for dig at klare de d…