Det primære symptom på KOL er åndenød.  KOL står for Kronisk (vedvarende) Obstruktiv (Modstand) Lungesygdom, og gik før under navnet rygerlunger - det er dog et misvisende navn, da man godt kan få KOL uden at være eller have været ryger.

Tilbuddene er en del af dit behandlingsforløb, og vi samarbejder med din læge og hospital. Du skal henvises af en læge. Vi hjælper efterfølgende med at sammensætte tilbuddet ved en indledende samtale. Kontakt Genoptræningscenteret for at høre nærmere.

  • KOL træningshold

    Træningsholdet er til dig, der har behov for intensiv træning. Træningen varetages af fysioterapeuter og foregår over 12 uger, to gange om ugen. Du får vejledning i at håndtere åndenød og træne rigtigt. Du lærer, hvor meget du kan klare, så du efterfølgende kan træne på egen hånd.

  • KOL patientskole

    KOL-kursus er til dig, der har brug for mere viden om livet med KOL. Undervisningen foregår flere gange med oplæg og tid til erfaringsudveksling. Der er desuden opfølgning efter ca. 3 måneder. Undervisningen varetages af et tværfagligt team.

  • Kostvejledning til KOL patienter

    Som KOL patient kan du få diætvejledning om dine særlige ernæringsmæssige behov. Læs mere om kostvejledning

Rygning

Rygestop

Rygestop er afgørende for dit helbred og særligt hvis du er ramt af kronisk sygdom. Læs mere om rygestop i Furesø Kommune.

Sildemad

Kostvejledning

Du kan få vejledning af en klinisk diætist hvis du er ramt af kronisk sygdom og er henvist af egen læge.