En hjerneskade kan opstå som følge af f.eks. en blodprop, en tumor i hjernen, en hjerneblødning, et traume i hovedet eller iltmangel. Følgerne af en hjerneskade kan være større eller mindre og ramme vidt forskellige funktioner.

• Der kan komme fysiske følger som f.eks. lammelser, balanceproblemer og udtrætning
• Der kan opstå sproglige problemer som f.eks. afasi eller problemer med at finde ordene
• Den ramtes adfærd kan ændres, f.eks. kan man glemme aftaler, og tanker og tale kan køre i ring, personligheden kan forandre sig, og den ramte kan miste sin indføling eller blive "kortluntet"
• De kognitive funktioner kan blive påvirket, og den ramte kan f.eks. få problemer med planlægning og problemløsning, svært ved at orientere sig i tid og sted eller hukommelsesproblemer.

  • Genoptræning

    I Genoptræningscenteret i Furesø Kommune tilbydes borgere med erhvervet hjerneskade genoptræning, vedligeholdende træning og vejledning ved fysioterapeut og/eller ergoterapeut efter henvisning/vurdering. For hver borger tilrettelægges et tilbud individuelt eller på hold.

  • Hjerneskadekoordinator

    Furesø Kommunes hjerneskadekoordinator er involveret i koordineringen af rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade – hovedsagligt de mere komplicerede skader. Borgere med en erhvervet hjerneskade, pårørende og praktiserende læger er velkomne til at kontakte hjerneskadekoordinatoren, hvis der er noget de vil have drøftet på 7235 5621

  • Relevante links
Del: