En hjerneskade kan opstå som følge af f.eks. en blodprop, en tumor i hjernen, en hjerneblødning, et traume i hovedet eller iltmangel. Følgerne af en hjerneskade kan være større eller mindre og ramme vidt forskellige funktioner.

• Der kan komme fysiske følger som f.eks. lammelser, balanceproblemer og udtrætning
• Der kan opstå sproglige problemer som f.eks. afasi eller problemer med at finde ordene
• Den ramtes adfærd kan ændres, f.eks. kan man glemme aftaler, og tanker og tale kan køre i ring, personligheden kan forandre sig, og den ramte kan miste sin indføling eller blive "kortluntet"
• De kognitive funktioner kan blive påvirket, og den ramte kan f.eks. få problemer med planlægning og problemløsning, svært ved at orientere sig i tid og sted eller hukommelsesproblemer.

  • Genoptræning

    I Genoptræningscenteret i Furesø Kommune tilbydes borgere med erhvervet hjerneskade genoptræning, vedligeholdende træning og vejledning ved fysioterapeut og/eller ergoterapeut efter henvisning/vurdering. For hver borger tilrettelægges et tilbud individuelt eller på hold.

  • Hjerneskadekoordinator

    Furesø Kommunes hjerneskadekoordinator er involveret i koordineringen af rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade – hovedsagligt de mere komplicerede skader. Borgere med en erhvervet hjerneskade, pårørende og praktiserende læger er velkomne til at kontakte hjerneskadekoordinatoren, hvis der er noget de vil have drøftet. 

  • Relevante links

Kontakt

Hjerneskadekoordinator

Tlf.nr.:  7216 5290

Mail: Hjerne@furesoe.dk

Del: