Skip til hoved indholdet

Vandløb

Der findes regulativer for de offentlige vandløb. I regulativerne kan du bl.a. læse hvordan vandløbene skal vedligeholdes.

For alle offentlige vandløb skal udarbejdes regulativer af vandløbsmyndigheden. Regulativerne indeholder fysiske data for vandløbet og dets omgivelser, bestemmelser vedr. sejlads, bredejerforhold og en beskrivelse af vedligeholdelsesarbejdet.

Vedligeholdelse af vandløb

Du er bredejer, hvis du har et vandløb, der løber igennem eller langs din ejendom. Dette gælder også, hvis vandløbet er gravet ned som et rørlagt vandløb eller dræn. 

Pligter

 • Du skal vedligeholde dine egne vandløb, så både åbne og rørlagte vandløb, kanaler og dræn kan føre samme mængde vand, som da de blev anlagt
 • Du skal tage hensyn til vandløbenes plante- og dyreliv når du vedligeholder vandløbene

Rettigheder

 • Du må uden tilladelse udskifte ødelagte rør med nye rør, såfremt disse har samme dimensioner og ligger samme sted og i samme dybde som de gamle rør

Du er bredejer, hvis du har et vandløb, der løber igennem eller langs din ejendom. Dette gælder også, hvis vandløbet er gravet ned som et rørlagt vandløb eller dræn. 

Selvom vandløbet er offentligt er du stadig ejer hvis din matrikelgrænse omfatter dele af vandløbet.

Pligter

 • Du skal acceptere at vandløbsmyndigheden vedligeholder dit vandløb og at åmænd og maskiner færdes ved- og arbejder i vandløbet
 • Du skal fjerne grøde, mudder, sand, rødder, grene og skrald som åmændende lægger på vandløbets bredder
 • Du må ikke smide affald, grene, haveaffald m.m. på brinker eller i vandløbet
 • Du har som udgangspunkt pligt til at vedligeholde den bevoksning der er langs vandløbet efter samråd med vandløbsmyndigheden

Rettigheder

 • Kommunen vedligeholder dit vandløb efter de bestemmelser der er beskrevet i regulativet

Det er ikke tilladt:

 • at etablere broer, gangbræt eller overkørsler over åen
 • at ændre ved brinker, skråningsanlæg eller bundbredde og dybde
 • at fælde skyggende beplantning på brinker eller 2 m bræmmen uden tilladelse
 • at opsætte terrasser, hegn og andre anlæg i der hindrer vandløbsmyndighedens færdsel langs- og i vandløbet
 • at ændre eller opstemme vandets frie løb
 • at tillede eller bortlede vand fra vandløbet
 • at opstemme vandløbet eller lede det igennem søer

Regulativ for Bunds Å

Regulativ for Snarevadsgrøften

Regulativ for Jonstrup Å

Redegørelse til regulativ for Jonstrup Å

Regulativ for Tibberup Å

Regulativ for Krogvadrenden

Regulativ for Hestetangs Å

Kontakt

Natur og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback