Der findes regulativer for de offentlige vandløb. I regulativerne kan du bl.a. læse hvordan vandløbene skal vedligeholdes.

For alle offentlige vandløb skal udarbejdes regulativer af vandløbsmyndigheden. Regulativerne indeholder fysiske data for vandløbet og dets omgivelser, bestemmelser vedr. sejlads, bredejerforhold og en beskrivelse af vedligeholdelsesarbejdet.

Af nedenstående liste fremgår vandløbsregulativerne for de vandløb, der løber igennem eller grænser op til Furesø Kommune.

Se også folder om de rettigheder og pligter som følger med at bo ved et vandløb.

Del: