Vådområderapporter for Furesø

Vådområderapporterne beskriver de enkelte vandhuller og småsøer i den nordlige og sydlige del af kommunen. Rapporterne er for alle, som interesserer sig for kommunens vådområder. De beskriver plante- og dyrelivet omkring hver enkelt vådområde og indeholder gode råd om vedligeholdelse.