I Furesø er vi nået rigtig langt med økologien, der er indarbejdet på tværs af kommunen i alle fysiske aktiviteter, det gælder både de økologiske haver til børn i daginstitution og skole, forpagterne af de grønne arealer, kommunens skolelandbrug og dyrene i naturplejen.

Omlægningen til økologi går på tværs af kommunen med økologi i køkkenerne, der nu har nået 80 procent. Med økologien er maden også blevet mere klimavenlig fordi der bruges mindre kød og resultatet er, at råvarerne udleder 13 % mindre CO2 i 2019 end i 2017. Og så er den blevet sundere set i forhold til de officielle kostanbefalinger, idet der bruges mindre kød, flere grøntsager og bælgfrugter.

De ansatte i kommunens køkkener deler rundhåndet ud af deres erfaringer i at lave sund, klimavenlig og økologisk mad på madpakkekurset, med kogebøger til daginstitutionsforældre, daglige billeder og opskrifter på instagram, køkkenskole hold for fædre og børn, unge i ungdomsskolen og inspirerer gæster på de årlige Verdensmålsfestivaller til at bruge årstidens økologiske råvarer i sæson.

Økologien kommer således hele vejen omkring og Furesø er da også en af de kommuner, hvor butikkerne i følge COOPs opgørelse sælger mest økologi i Danmark.

 • Økologisk, sundere og mere klimavenlig mad

  I Furesø går økologien på tværs af alle kommunen og alt hvad der kan lægges om er nu økologisk. ”vi er hele vejen rundt så både skolelandbrug, forpagtere af kommunens arealer, naturplejedyr og køkkener er økologiske og eleverne oplever økologien i egne haver, i køkkenerne og på undervisningsbesøg på det Økologiske Landbrug Stengården.


  Kommunens egne naturarealer afgræsses af økologiske får og kvæg, eller der tages høslæt. Afgræsning og høslæt foretages for at fremme naturindholdet på arealerne og oplevelsen for de mange friluftsbrugere.

  Daginstitutionsbørn og skoleelever oplever naturen i og uden for deres økologiske haver, de lærer om økologi og naturens kredsløb. Alt i alt har kommunen anlagt 58 økologiske haver med ca. 1.200 bede på legepladser i daginstitutioner og skoler.

  På Skolelandbruget er der 13 haver, hvor skoleklasser, børn fra Fritidsordningerne og daginstitutionsgrupper deltager i forløbet Haver til Maver. Børn i Furesø erfarer med andre ord hvor maden kommer fra, lærer at dyrke, høste og tilberede deres egen mad på bål.


  Medarbejderne i køkkenerne har formidlet deres viden om, hvordan det kan lade sig gøre at lave sund, klimavenlig økologisk mad med mindre madspild, ud fra de samme principper som de selv bruger i køkkenerne. Formidlingen sker på mange forskellige måder, fra kurser i at lave økologiske sunde madpakker, til kogebøger med institutionens yndlingsopskrifter til den mere omfattende Fars Køkkenskole hvor fædre og deres børn på fjerde årgang laver sund, klimavenlig og økologisk mad sammen og under kyndig vejledning af Furesø Kommunes køkkenansvarlige.

  Endelig er ungdomsskolen er også kommet med i den grønne omstilling og arrangerede sommerkursus for unge om klimavenlig og økologisk mad, og efterfølgende har de unge og kursuslederen mødtes flere gange for at sætte lokale grønne indsatser i gang.

  I 18 daginstitutioner og skoler involveres børn og elever i at lave den økologiske mad, f.eks. over bål som i Krudthuset, hvor den køkkenansvarlige medarbejder laver mad på bål hver uge sammen med børnene. Det er meget forskelligt, hvordan børnene involveres i både daginstitution og skole.

  I kantinekøkkenet på Lyngholmskolen er det eleverne i madkundskabsundervisningen, der laver den økologiske mad, der sælges i kantinen alle dage. Det giver en helt anden oplevelse for eleverne at lave mad i så store volumener og der er så stor rift om maden at der er blevet sat begrænsning på så kun 4 klasse og opefter kan købe i kantinen.

  På Stavnsholtskolen kommer alle 6. klasses elever i praktik i kantine, en uge af gangen, hvor de lærer alt om klimarigtig, økologisk, sund mad og sætter det i relation til de 17 Verdensmål. De mindre elever i 2-3 klasse dyrker kantinehaver og om efteråret høster eleverne deres afgrøder og tilbereder i skolens kantine, hvor de efterfølgende sælges. de egenproducerede råvarer udgør en pæn andel af efterårets grøntsager i køkkenet men en høst på ca. 200 kg. rødbeder, squash, gulerødder, kartofler mm.

  Der er ikke evidens for en sammenhæng mellem de mange aktiviteter der foregår i Furesø Kommunes køkkener og borgernes indkøb af økologi. I Coops opgørelse kan det ses, at Coops butikker i Furesø sælger lidt mere økologi end i tilsvarende Coop butikker i sammenlignelige kommuner og at Coops butikker i Furesø er blandt dem, der sælger mest økologi i Danmark.

  Udviklingen er meget tydelig i Furesø idet der har været en stigning fra 7-10% økologi i september 2015 til over 20% i april

 • Økologiprocenter i Furesø Kommunes køkkener

  Er på 82 % i kommunale køkkener med smileyordning gennemsnittet for alle private og kommunale køkkener er 73 %

   

  Dagtilbud 91 %

  Ældreområdet 62 %

  Skolekantiner 10 %

  Rådhuskantine 86 %

  FFO og Klub 57 %

   

  Se den fulde økologiopgørelse her, for både private og kommunale køkkener.

  Se oversigten over de kommunale køkkener der har det økologiske spisemærke.

  Furesø er den kommune i landet, der er kommet længst med en dokumenteret og statskontrolleret økologisk omlægning i kommunale køkkener. I Furesø Kommune er 80 % af maden tilberedt af økologiske råvarer. Andelen af økologiske råvarer er opgjort på baggrund af de økologimålinger, der bruges til at dokumentere økologiprocenten til det statskontrollerede økologiske spisemærke.

  Det er lykkedes Furesø Kommune, at hæve økologiprocenten fra 66 % i 2018 til 80 % i 2020 ved at lave en systematisk og fokuseret indsats, hvor alle køkkener, der ikke havde omlagt produktionen af mad efter Furesø Principperne, er blevet kontaktet. På baggrund af indkøbsdata fra leverandørerne, og en snak med medarbejderne eller lederen i de større køkkener, er der lavet en skræddersyet indsats for at give medarbejderne den nødvendige sparring eller opkvalificering, for at kunne lave økologisk mad efter økologiprincipperne i Furesø.

  Principperne er følgende: Menuerne tilrettelægges ud fra de officielle sundhedsanbefalinger og ud fra årstidens økologiske, gerne lokale og friske råvarer, mindre kød og flere gryn, linser og bønner og ikke mindst et konstant fokus på at reducere madspild. Desuden tilberedes maden i videst muligt omfang fra bunden med faglig og kulinarisk omhu. På den måde holdes økologiomlægningen inden for den samme økonomiske ramme pr. person.

  Furesø Kommune har fra starten dokumenteret økologiomlægningen med det økologiske spisemærke og sikret at alle leverandører kan levere opgørelser over alle de køb kommunens køkkener laver. Det betyder at data er tilgængelig på samtlige købte fødevarer og derfor er det muligt at beregne CO2 udledningen for de seks grupper af råvarer, der bidrager mest til CO2 udledningen. Det samme datagrundlag er også brugt til at vise hvordan sammensætningen af råvarer i køkkenerne er ændret som følge af økologiomlægningen og resultatet er en markant sundere kost målt i forhold til de officielle kostråd.

  CO₂ udledningen fra maden er reduceret med ca. 13 % målt for seks udvalgte varegrupper indenfor kategorierne kød, fisk og grøntsager. Furesø Kommune har således reduceret klimabelastningen fra maden i egne køkkener.

  Det ændrede indkøb af varer i de seks varegrupper har medført at den gennemsnitlige udledning for kommunens samlede køb er faldet med 0,47 kg CO₂ pr. kilo varer. Dette svarer til et fald på 13 %.

   

   

   

 • Det Økologiske Spisemærke

  Økologiprocenterne bliver kontrolleret af Fødevarestyrelsen, og på den baggrund har 50 køkkener i Furesø Kommune fået tildelt det statskontrollerede Økologiske Spisemærke.

  Furesø Kommunes langsigtede mål er, at alle køkkener har 80 % økologi i 2020, et mål som 37 af kommunens 67 køkkener allerede har opnået i 2018. For at holde fast i resultaterne og nå 80 % økologi i 2020 samarbejder Furesø Kommune med omlægningskonsulenterne i Øko+. Se mere i Miljø og Klimapolitik 2014.

  
Økologimærkerne
Kryds Med Bil (1)
Pressemeddelelse

Furesø Byråd vedtager Trafik- og Mobilitetsplan

Over de næste 5 år skal en lang række indsatser være med til at nedbringe trafikstøj, trafikulykker og reducere udledningen af CO2. Allerede i 2021 un…

Morten Jepsen, Chef for By og Miljø
Nyhed

Morten Jepsen bliver ny centerchef i Furesø

Efter samtaler, tests og opløb med dygtige kandidater er det nu officielt. Morten Jepsen trækker i Furesø-trøjen den 1. august i stillingen som center…