Det er hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet og som i større eller mindre grad bliver fjernet på vandværket. Derudover analyseres for indhold af bakterier og andre miljøfremmede stoffer. I udvalgte boringer analyseres desuden for pesticider.

Et godkendt laboratorium udtager og analyserer alle vandprøver. Resultatet af kvalitetskontrollen indberettes til kommunen, embedslægen og til den offentlige database, Jupiter.

Resultaterne fra kvalitetskontrollen viser, at drikkevandet i Furesø Kommune er af god kvalitet. Analyseresultaterne kommer frem, hvis du søger på vandforsyningsanlæg i Furesø Kommune og klikker på vandværkernes navn.

Hvert 3. eller 4. år tager kommunen på tilsyn hos vandværkerne. Her kigger man på renligheden og vedligeholdelsen af vandværket. Der følges op på beredskabsplanen i tilfælde af uheld, forurening m.v. og kommunen kontrollerer om vandværket lever op til de gældende regler på området.

Knopurt 1

Et liv i haven uden gift

I Furesø Kommune bor vi ovenpå vores drikkevand. Se hvordan du kan få et liv i haven uden gift og tilmeld dig Giftfri Have

Del: