Bliver du syg i længere tid har jobcentret en række tilbud, der skal hjælpe dig til at bevare din tilknytning til arbejdsmarkedet. Du kan også få hjælp, hvis du er i risiko for at blive sygemeldt. Tilbuddene er til alle Furesøborgere og borgere fra andre kommuner, som er ansat i virksomheder med adresse i Furesø.

Du kan blandt andet få hjælp til:

  • Gratis rådgivning om arbejdsfastholdelse til borger og virksomhed
  • Deltagelse i rundbordssamtaler på arbejdspladsen
  • Coaching, hvis du fx er ramt af stress
  • Tilskud til arbejdsredskaber
  • Personlig assistance, såsom hjælp til arbejdsopgaver, som du har svært ved at varetage

Hvor skal jeg henvende mig?

Er du sygemeldt og ønsker du råd og vejledning, eller hjælp til et konkret forløb om arbejdsfastholdelse, kan du kontakte din sagsbehandler i Jobcenter Furesø.

Er du i risiko for at blive sygemeldt og ønsker vejledning eller hjælp til et konkret forløb om arbejdsfastholdelse, kan du kontakte vores fastholdelseskonsulent (se kontaktoplysninger i boksen nederst på denne side).

Du kan anmode om en fastholdelsesplan

Er du sygemeldt og forventes du ikke at vende tilbage i arbejde indenfor 8 uger fra første sygedag? Så kan du anmode om, at du og din arbejdsgiver sammen udarbejder en såkaldt fastholdelsesplan.

Formålet med fastholdelsesplanen er, at du som medarbejder kan vende hurtigere tilbage til jobbet end ellers. Typisk vil man i planen fokusere på redskaber, opgaver og arbejdstid og eksempelvis foreslå, at medarbejderen i en periode varetager jobfunktioner i virksomheden, som er mindre belastende. Men planen kan også med fordel tage højde for, hvad der skal ske på det mere personlige og kollegiale niveau.

Arbejdsgiveren har ret til at afslå anmodningen.

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

Fastholdelseskonsulent

Torsten Balslev

Hvedemarken 3-5
3520 Farum

Tlf.: 2567 0717
Mail: toba@furesoe.dk