Rådgivningscafe

Rådgivningscafeen

I Rådgivningscaféen kan vi hjælpe dig og dine pårørende, hvis du er over 18 år og oplever psykiske eller sociale udfordringer i hverdagen.

Vibeke Krohn, Borgerrådgiver

Borgerrådgiver

Som borger i Furesø kan du henvende dig til borgerrådgiveren for at få hjælp og vejledning, hvis du oplever problemer i dialogen med kommunen.

Revalidering

Revalidering er til for at finde den kortest mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet for dig, som ikke længere kan varetage dit job af fysiske, psykiske…

Seniorjob

Hvis du er ledig, betaler til efterlønsordningen, og der højst er fem år, til du når efterlønsalderen, kan du have ret til et seniorjob i din bopælsko…

Fleksjob

Arbejdet i dit fleksjob bliver tilrettelagt ud fra dit behov for at blive skånet. Det gælder både din arbejdstid og dine opgaver. Jobcenteret skal god…

Løntilskud til nyuddannede med handicap

Løntilskud til nyuddannede med handicap er en særlig løntilskudsordning, der kaldes ”isbryderordningen”. Hvis du er nyuddannet og har et handicap, giv…

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

Del: