Ferie, hvis du modtager integrationsydelse, kontant- eller uddannelseshjælp

Hvis du ønsker at holde ferie, skal du henvende dig i dit jobcenter.

Du har ret til sammenlagt 4 ugers ferie med uddannelses- eller kontanthjælp, hvis du:

• har modtaget uddannelses- eller kontanthjælp uafbrudt i 12 måneder på det tidspunkt du ønsker at holde ferie, og
• har aftalt med jobcenteret, hvornår du kan holde ferie. Du kan højst aftale én ferieperiode ad gangen.

Du har højst ret til 2 ugers ferie ad gangen.

Du kan ikke modtage uddannelses- eller kontanthjælp under ferie, hvis:

• du først oplyser dit jobcenter om, at du har holdt ferie efter du har holdt den
• din uddannelses- eller kontanthjælp har været afbrudt i løbet af de sidste 12 måneder.

Hvis du modtager integrationsydelse, har du ikke ret til at holde ferie med ydelse. 

Ferie hvis du modtager dagpenge

Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du under visse betingelser få udbetalt feriedagpenge.

Læs om Ferie, hvis du modtager dagpenge

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

Del: