Uddannelse og opkvalificering
 • 6 uger jobrettet uddannelse

  Hvis du er ledig og modtager dagpenge fra en a-kasse, kan du have ret til uddannelse i sammenlagt seks uger. Målgruppen for ordningen er
  ufaglærte.

  Har du en erhvervsuddannelse?

  Erhvervsuddannede som samtidig har en kort videregående uddannelse, skal huske:

  • Det er din a-kasse, som afgør, om du er i målgruppen.
  • På uddannelsesguiden kan du læse mere om ordningen.
  • Hvis du modtager ledighedsydelse har du også ret til uddannelsen.

  Kurserne skal tages indenfor den første del af af din dagpengeperiode, inden 9 måneders ledighed, hvis du er over 25 år , og inden 6 måneder hvis du er under 25 år.

  De uddannelser, du kan vælge mellem, findes på den nationale positivliste. Når du har valgt et kursus kan du klikke videre til oplysninger om kurset og til information om aktuelle kursusdatoer og kursussteder. Du kan vælge ét kursus eller ét forløb fra listen.

  Det aktuelle udbud af AMU-kurser kan du finde på efteruddannelse.dk. Alternativt kan du også henvende dig direkte på den uddannelsesinstitution, som du vil følge uddannelsen på.

  Jobcenteret kan rådgive dig om hvilke kurser, der bedst forbedrer dine jobmuligheder.

  Kurset betales af jobcenteret og du kan søge tilskud til befordring i a-kassen.

 • Voksenlærling

  Som voksenlærling kan du få løn som ufaglært i stedet for den almindelige elevløn, mens du er i lære. Det kan være en god vej ud af ledighed.

  Allerede efter 2 måneders ledighed kan ufaglærte påbegynde i en uddannelsesaftale med voksenløn. Har du allerede en uddannelse, er voksenlære først en mulighed efter et års ledighed.

  Som ledig er der frit valg mellem alle erhvervsuddannelser. Udfordringen er at finde en læreplads. På Praktikpladsen.dk kan du finde ledige lærepladser, og du har adgang til en fortegnelse over godkendte praktiksteder og over udløb af eksisterende aftaler.

  Læs mere om reglerne for voksenlærlinge.

 • Undervisning for voksne med ordblindhed

  En gratis mulighed til begrænsning af skrive- og læsehandicap.

  Voksne (fyldt 25 år) med ordblindhed kan på få undervisning på et voksenuddannelsescenter (VUC), og dermed styrke sine læse-, skrive- og stavefærdigheder.

  Undervisningen, som foregår på dansk, kan bl.a. hjælpe med at forbedre mulighederne for at få et velfungerende arbejdsliv. Undervisningen giver mulighed for at læse og skrive tekster, men man lærer også relevante metoder og hjælpemidler, så man kan fungere med sin ordblindhed.

  Mange job og arbejdsfunktioner kræver basale læse- og skrivefærdigheder.

  Med ordblindeundervisning kan en ordblind medarbejder hurtigt blive bedre til at læse, skrive og forstå tekster samt få hjælp til at bruge relevante it-værktøjer som f.eks. talegenkendelse og tekstscannere.

  Undervisning og undervisningsmaterialer er gratis for både medarbejder og virksomhed.

  Læs mere på borger.dk

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14